AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AB

AllTele avvisar IPRED och följer branschlagstiftningen

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 10:35 CEST

AllTele har beslutat att med omgående verkan ansluta sig till Integre-ty initiative och därigenom inte spara några kunduppgifter som kan komma att lämnas ut enligt IPRED.

Bakgrunden är att AllTele, som är marknadens femte största bredbands- och teleoperatör, finner det helt orimligt att spara och lämna ut kunduppgifter som bolaget enligt gällande branschlagstiftning (Lag 2003:389 om elektronisk kommunikation) är skyldiga att löpande radera.

AllTele har också fattat beslut att omgående gå in i operatörssamarbetet In-tegrety, startat på initiativ av branschkollegan Bahnhof och som har till syfte att verka för upprättandet av lagstiftningens krav på bibehållande av en hög integritet för operatörernas kunder.

- Det faller på sin egen orimlighet att AllTele skulle bryta mot en lag för att följa en annan. I det valet är det, helt enligt svensk tradition, om-tanken om våra kunders integritet och rätt till oinskränkt nyttjande av bredbandstjänsterna som får råda, säger AllTeles VD Ola Norberg .

- När det gäller t.ex. barnpornografibrott och annan brottslighet lägger vi redan i dag ner stora resurser för att assistera polis och åklagare, men det faller in under en helt annan lagstiftning. Vi har också interna regler i våra allmänna villkor vad gäller s.k. "abuse" eller otillbörlig användning av våra tjänster men det är och förblir en sak helt mellan bolaget och våra kunder, fortsätter Norberg.

- Problemet är att både den reglerande myndigheten PTS och lagstifta-ren helt verkar ha tappat greppet om hur alla lagar och förordningar ger motverkande budskap. I dag ska vi följa IPRED, Lagen om Elek-tronisk kommunikation, Personuppgiftslagen, Bokföringslagen samt andra regler och förordningar, många med helt motsatta syften och be-stämmelser. Låt mig citera Datainspektionens stolta devis "Vi skyddar Din integritet i IT-samhället", avslutar vd Ola Norberg.

För ytterligare information, kontakta:


AllTele
Ola Norberg, vd
Telefon: +46 (0) 910 20 00 00
Mobil: +46 (0) 70 666 00 50
@-post: ola@alltele.seOm AllTele
AllTele levererar med rikstäckning fast telefoni och bredbandstjänster till pri-vatkunder och företag.

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) är sedan mars 2007 lis-tat på First North och utgör en av Sveriges ledande bredbands- och telefoni-operatörer som efter förvärv av Vattenfall Infocom och Phoneras kundstockar omfattar cirka 130 000 abonnenter. Mer information på www.alltele.se

Mangold Fondkommission AB är certified advisor för AllTele