AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AB

AllTele bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 17:39 CET

Pressmeddelande avseende Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2006
Kommunikén i sin helhet kan hämtas på www.alltele.se


Januari-december 2006

• Nettoomsättningen ökade med 96 % till 14 240 (7 281) KSEK.

• Löpande telefoniintäkter ökade med 130 % till 12 688 (5 515) KSEK.

• Rörelseresultatet uppgick till -9 345 (-4 514) KSEK.

• Resultat per aktie uppgick till -2,32 (-1,50) SEK.

• Ökning av antalet abonnemang uppgick till 126 %.

• AllTeles stamnät utökat från 22 till 85 anslutna huvudorter.

• Beslut att ansöka om listning på First North, Q1 2007.

Bolaget har under 2006 uppvisat en kraftig tillväxt och presenterar i dag en bokslutskommuniké helt i linje med styrelsens förväntningar.

AllTeles marknad har under året expanderat och bolaget levererar nu fasta IP-baserade telefonitjänster på 85 orter (22) från Luleå till Helsingborg. Expansionen fortsätter i ökande takt då företagets tjänster fortsatt starkt efterfrågas dels av slutkunderna, som vill ha en prisvärd och säker telefonileverans, dels av allt fler stadsnätsägare som önskar kvalitativa och konkurrenskraftiga tjänster i sina nät.

För att med ökade marknadsaktiviteter stärka tillväxten och för att säkra leveransen till bolagets partners och kunder har under året ett antal nyemissioner tillfört bolaget nödvändigt tillväxtkapital. Beslutet om planerad listning på First North och därvid spridning av bolagets aktier har av styrelsen bedömts som ett naturligt nästa steg i företagets utveckling. Första handelsdag planeras till torsdagen den 1 mars 2007.

– Vår tidiga och målmedvetna satsning på en kvalitetssäkrad fast telefoni, baserad på IP-protokollet (VoIP), har fått ett mycket gott mottagande och marknadens förtroende för denna nya teknik har under året markant förstärkts, säger Ola Norberg, VD AllTele.

För mer info kontakta:

Ola Norberg
VD AllTele
ola@alltele.se
0706-66 00 50

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ):
AllTele erbjuder en billig och kvalitetssäkrad fasttelefonitjänst till hushåll och SME-företag. Tjänsterna tillhandahålls i samarbete med nätägare och lokala samarbetspartners. AllTeles affärsidé är att med användning av ny teknologi (VoIP) och med utnyttjande av befintliga investeringar i nätinfrastruktur, erbjuda våra kunder billigare telefonitjänster och våra samarbetspartners ett mervärde i gjorda investeringar. Bolaget har ansökt om listning på OMX/First North. Certified adviser och likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB.