AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AB

AllTele gör en nyemission och anmäler sig till First North.

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 12:58 CET

Offentliggörande av prospekt för
AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ)

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) offentliggör idag prospekt med anledning av förestående ägarspridning genom en med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till allmänheten riktad nyemission av 500.000 aktier. Nyemissionen görs inför en beslutad listning av AllTele-aktien på OMX/First North, med beräknad första handelsdag den 1 mars 2007.

Prospektet finns tillgängligt på AllTeles hemsida www.alltele.se samt på företagets kontor, Segelbåtsvägen 2, Stockholm.

Prospekt och anmälningssedel finns också tillgängliga på www.nordnet.se samt www.mangold.se

Rådgivare inför spridningsemission och listning på OMX / First North är:

EXPERIA Corporate Finance Advisors, som finansiella rådgivare.

Mangold Fondkommission, Certified Advisor och likviditetsgarant inför listning på First North.

Nordnet Bank AB, är kontrakterat spridningsinstitut för emissionen.

Emissionen i sammandrag

Teckningskurs 19 kr per aktie. Courtage utgår ej.

Preliminär Tidplan

Anmälningsperiod 5 februari - 16 februari 2007

Beräknad dag för meddelande om tilldelning 20 februari 2007
Beräknad likviddag 23 februari 2007
Beräknad första dag för handel i AllTeles aktier 1 mars 2007

Datum för publicering av finansiell information

Bokslutskommuniké, januari - december 2006 14 februari 2007

Övrigt
ISIN-kod: SE0001625534
Kortnamn på First North: ATEL
Handelspost: 200 st aktier

För mer information kontakta:
Ola Norberg, VD 0706-660050
Thomas Nygren, Styrelseordförande 0708-925524

Fakta om AllTele

AllTele erbjuder en billig och kvalitetssäkrad fasttelefonitjänst till hushåll och SME-företag. Tjänsterna tillhandahålls i samarbete med nätägare och lokala samarbetspartners. AllTeles affärsidé är att med användning av ny teknologi (VoIP) och med utnyttjande av befintliga investeringar i nätinfrastruktur, erbjuda våra kunder billigare telefonitjänster och våra samarbetspartners ett mervärde i gjorda investeringar. Bolaget har ansökt om listning på OMX/First North. Certified adviser och likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB.