AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AB

AllTele köper Blixtvik

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 14:16 CET

AllTele har idag träffat avtal med Blixtvik AB om förvärv av bolagets verksamhet inklusive samtliga bredbands- och IP-telefonikunder med en årsomsättning om c:a 70 MKr. Tillträdesdag för AllTeles övertagande av verksamheten har bestämts till den 1 mars 2011. Köpeskillingen uppgår till 24 MKr och finansieras i sin helhet inom AllTeles kassaflöde. Med Blixtvik och de nyligen publicerade förvärven av kundstockar från ePhone och Bredbandsbolaget har AllTele redan under årets första månad säkrat en tillväxt om dryga 90 MKr i löpande årsomsättning.

AllTele har träffat avtal med Blixtvik AB om förvärv av Blixtviks bredbands- och ip-telefoniverksamhet med tillträdesdag den 1 mars 2011. Blixtvik omsätter vid tillträdet c:a 70 MKr på rullande tolvmånadersbasis och har sin verksamhet förlagd till Uppsala. Verksamheten sysselsätter ett 30-tal anställda.

Blixtvik bildades under 2003 som en avknoppning från moderbolaget IP-Only Telecommunication AB (IP-Only) och har sedan dess haft en stadig tillväxt, bl a genom förvärv av varumärkena Calypso med verksamhet i Småland och Jacket med verksamhet i Blekinge. Blixtvik är på samma sätt som AllTele en pionjär inom området för bredbands- och ip-telefonitjänster i svenska stadsnät. Verksamheten omfattar vid övertagandet c:a 35.500 bredbands- och ip-telefonitjänster till drygt 25.000 företag och hushåll, främst inom fiberbaserade stadsnät. AllTele har redan innan övertagandet leveransavtal med aktuella stadsnätsägare och kommunikationsoperatörer.

Blixtvik har trots sin storlek inte uppnått de skalfördelar som är grunden för en lönsam affär i stadsnäten och har nyligen avslutat en genomgripande omstrukturering av sin verksamhet, bl a genom en slutförd företagsrekonstruktion. Som ett led i IP-Onlys strävan att renodla sin verksamhet mot högkvalitativa infrastrukturtjänster och relaterade tjänster, har styrelsen i IP-Only beslutat att nu avyttra dotterbolagets operatörsverksamhet.

Genom de sedan årsskiftet genomförda förvärven av kundstockar och verksamheter från Bredbandsbolaget, ePhone och nu Blixtvik, befäster AllTele sin roll som Sveriges ledande leverantör av fiberbaserade bredbands och ip-telefonitjänster i svenska stadsnät

Genom förvärvet fördjupar AllTele och IP-Only också ett sedan tidigare väl etablerat samarbete på nationell IP-transit och accessnät.

-Det är mycket glädjande att vi tillsammans med IP-Only nu kan meddela att AllTele förvärvar Blixtvik som under åren, främst i södra Sverige, haft en parallell utveckling till AllTele som haft tyngdpunkten i mellan- och norra delarna av landet. Bolagen har dock haft en något annorlunda tillväxtstrategi som lett fram till att AllTele snabbare nått den kritiska massan av kunder och bredd i tjänsteutbudet som krävs för att nå lönsamhet i den hårda konkurrens som råder, säger Ola Norberg, VD för AllTele.

- För AllTeles del innebär förvärvet av Blixtvik att vi nu med tre förvärv inom en treveckorsperiod ytterligare förstärker våra skalfördelar samtidigt som vi övertar ytterligare en konkurrent inom stadsnätsmarknaden. Med vår redan starka marknadsnärvaro på de orter som nu är aktuella ger denna affär direkt en volymmässig effekt med förbättrad nyttjandegrad och därigenom ökad lönsamhet samtidigt som det skapar grunden för att på utvalda orter också rulla ut vårt kompletta TV-erbjudande. Denna affär utgör ännu en pusselbit i den pågående branschkonsolidering som vi inom AllTele anser är helt nödvändig för att uppnå en för både kunder och stadsnät stabil marknad, fortsätter Norberg.

- Vi är mycket nöjda att vi kunnat nå fram till ett för båda parter gynnsamt avtal med AllTele som köpare av verksamheten inom Blixtvik. Vi ser med AllTele en garant för att våra kunder och personal får en stabil och välkänd operatör som tar över ansvaret. Samtidigt fördjupar vi samarbetet mellan bolagen på infrastrukturområdet där AllTele redan tidigare utgör en stabil kund och samarbetspartner med hög tillväxtpotential, säger Magnus Öberg, VD för IP-Only.

För mer information hänvisas till www.alltele.se ”Investor relations”

AllTele
Ola Norberg, vd 
Telefon: 46 (0) 910 20 00 00 
Mobil: 46 (0) 70 666 00 50
E-post: ola@alltele.se

IP-Only AB
Magnus Öberg, vd
Telefon: +46 (0) 706 56 67 52
E-post: magnus.oberg@ip-only.se

Om AllTele www.alltele.se

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) är en utmanare på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Bolaget har sedan 2007 haft en av branschens högsta tillväxttakter och aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. AllTele levererar idag i samarbete med infrastrukturoperatörer, stadsnät- och fastighetsägare fast telefoni, mobiltelefoni, TV och internettjänster till privatkunder samt små och medelstora företag. AllTeles fasta telefonierbjudande kan fås både som modern och billig ip-telefoni och traditionell kopparbaserad fast telefoni. Bredbandtjänster tillhandahålls både i stadsnät och via ADSL. Mobila tjänster tillhandahålls i mobilnät med Sveriges bästa täckningsgrad och till höga och stabila hastigheter. AllTele har kontor i Skellefteå, Stockholm, Göteborg, Kramfors, Linköping, Tranås, Luleå, Uppsala, Umeå, Vilhelmina, Ängelholm och Östersund.

Om IP-Only www.ip-only.se

• IP-Only är en etablerad leverantör av pålitliga och kraftfulla tele- och datakommunikationstjänster till företag med högt ställda krav. Grunden i verksamheten, och det vi bygger våra tjänster på, är ett eget nordiskt fibernät, renodlad modern teknik, integrerad samtrafik för telefoni samt ett antal moderna datorhallar.

• Vad som gör oss till en unik leverantör på den nordiska marknaden är att vi kombinerar kraften hos ett väl utbyggt eget fibernät med effektiviteten från en renodlad modern teknik och den personliga servicen hos en mindre organisation. Vi är ett modernare, piggare och mer lyhört alternativ än de äldre telekomjättarna, samtidigt som vi har egen kontroll, stort kunnande och mer muskler än de mindre aktörerna som hyr sina nät.

• Trots att vi idag levererar bandbredd till några av landets största förbrukare utnyttjar vi ännu bara en bråkdel av potentialen i vårt stamnät. Bland våra kunder återfinns allt från industriföretag som Volvo Aero och SSAB till mediajättar som Aftonbladet, SVT och Sveriges Radio. 

• IP-Only är en aktiv pådrivare av den trend som innebär centralisering av IT-system och det som i förlängningen kallas ”cloud computing”. Detta genom att erbjuda kraftfulla kapacitetstjänster som är transparenta för kundens applikationer, men också genom att utveckla färdiga tjänster mot företagsmarknaden för att hjälpa kunderna att effektivisera sin IT-miljö.