AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AB

AllTele köper MegaPhone och lämnar prognos 2010

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 13:15 CET

AllTele och MegaPhone AB, ett företag inom Resursföretagen, har slutit avtal om förvärv av MegaPhones IP-telefoniverksamhet med drygt 19 000 kunder. Förvärvet kommer, tillsammans med det nyligen gjorda förvärvet av Kramnet och avtalet med Telia Mobil, att väsentligen förstärka verksamheten redan från årsskiftet. AllTele har därför beslutat att lämna prognos för 2010.

Förvärvet finansieras i sin helhet genom AllTeles starka egna kassaflöde samt genom ökning av befintlig rörelsekredit, något behov av ytterligare finansiering finns inte.
AllTele och MegaPhone AB har slutit avtal om förvärv av MegaPhones IP-telefoniverksamhet med övertagande från 1 januari 2010. Antalet IP-telefonikunder uppgår till dryga 19 000. Med förvärvet följer varumärket MegaPhone, samtliga stödsystem och ingångna kundavtal mm. Bakgrunden till affären är att parterna under en tid studerat möjligheterna till ett närmare samarbete mellan Resurs-gruppens företag inom logistik, försäkringar och kundfinansiering och AllTeles erfarenhet och skalfördelar i IP-telefoniaffären. MegaPhone har under 2009 genomfört stora systeminvesteringar på Mobiltelefoni vilka nu följer med till AllTele som i och med Telia Mobilavtalet står inför lansering av mobiltjänster till företag och privatpersoner.
– Förutom att vi på årsskiftet tar över en mycket lönsam IP-telefoniaffär, innebär förvärvet att AllTele på mycket kort tid kommer att kunna lansera mobiltelefonitjänster, en webb-shop med brett produktutbud samt ett försäkrings- och finansieringspaket till AllTeles kunder, säger Ola Norberg, vd AllTele.
– Att styrelsen nu också beslutat att lämna prognos för första gången baseras på att vi står inför ett starkt 2010 som påverkas positivt av de nyligen gjorda förvärven och satsningen på mobila tjänster. De positiva effekterna av MegaPhone förvärvet, i kombination med förvärvet av Kramnet samt avtalet med Telia Mobil Networks ger en utveckling som våra ägare och analytiker tidigare inte kunnat förutse, fortsätter Norberg.
– Valet av AllTele som köpare av verksamhet och kunder bottnar i ett grundmurat förtroende för företaget som har en stor erfarenhet av liknande affärer och dessutom är marknadsledande inom IP-telefoni. Att AllTele och Resursgruppen under förhandlingarna identifierat ett antal framtida samarbetsområden ser vi givetvis också som ett stort plusvärde, säger Harald Ennen, vd för MegaPhone och Order Hemelektronik i Sverige AB inom Resursföretagen.

Prognos för 2010
Styrelsen satte inför börsnoteringen i juni 2009 upp fyra övergripande mål för verksamheten fram till och med 2012. Målen innefattar att bolaget senast 2012 skall ha uppnått en omsättning överstigande 450 MSEK med en EBITDA- och rörelsemarginal överstigande 20 respektive 10 procent samt att verksamheten ska generera starka operativa kassaflöden. Med hänsyn tagen till den förväntade effekten av de på senare tid träffade avtalen avseende verksamheten gör styrelsen den bedömningen att bolaget bör lämna en prognos avseende 2010 års räkenskapsår.

Prognos för 2010
Omsättning: 300 MSEK
EBITDA: 50 MSEK
Rörelseresultat: 30 MSEK

För mer information hänvisas till www.alltele.se ”Investor relations”

AllTele
Ola Norberg, vd
Telefon: +46 (0) 910 20 00 00
Mobil:+46 (0) 70 666 00 50
E-post: ola@alltele.se

MegaPhone
Harald Ennen, vd
Telefon: +46 (0) 70 529 94 38
E-post: harald.ennen@order.se

Om AllTele
AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) är en utmanare på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Bolaget har sedan 2007 haft en av branschens högsta tillväxttakter och aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. AllTele levererar i dag i samarbete med infrastrukturoperatörer, stadsnät- och fastighetsägare fast telefoni, TV och Internettjänster till privatkunder samt små och medelstora företag. AllTeles telefonierbjudande kan fås både som modern och billig IP-telefoni och traditionell kopparbaserad fast telefoni. Bredbandstjänsten tillhandahålls både i stadsnät och via ADSL. AllTele har kontor i Skellefteå, Stockholm, Göteborg, Kramfors, Linköping, Luleå, Umeå, Vilhelmina och Östersund.

www.alltele.se

Om Resursföretagen
Resursföretagen, alla med samma affärsidé, vänder sig till detaljhandeln och dess kunder. Tjänster från Resurs Bank, SOLID försäkringar och TeleResurs. Varor och webb-system från Order Hemelektronik. Totalt är vi nästan 400 personer som jobbar i Resurs-företagen på Väla i Helsingborg.

www.resursholding.se