AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AB

beQuoted nyheter: AllTele sätter nytt aggressivt omsättningsmål

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2012 11:44 CET

http://www.bequoted.com/artiklar/alltele_satter_nytt_aggressivt_omsattningsmal-380.aspx

AllTele redovisade en stor förlust för 2011. Bakom den ligger omstruktureringskostnader till följd av fjolårets många förvärv. Bolaget sätter nu ett nytt omsättningsmål som innebär en fördubbling inom en treårsperiod.

Rekordköp höjde omsättning
Fjolårets förvärv, i kombination med en fortsatt god organisk tillväxt på cirka 18 procent, främst på företagssegmentet, innebär att AllTele klev in i 2012 med en mer än fördubblad affärsvolym, jämfört med ett år tidigare.

På kort sikt märks dock andra konsekvenser av, då förvärven slår mot AllTeles resultat.  

Siffrorna för 2011 i sammandrag:

  • Omsättning: 610,3 Mkr (372,4)
  • Kassaflöde: 69,5 Mkr (35,2)
  • Resultat efter finansnetto: -18,2 Mkr (9,6)
  • Vinst per aktie: -1,60 kr (0,72)

Siffrorna för det fjärde kvartalet 2011 isolerat:

  • Omsättning: 212,2 Mkr (104,3)
  • Kassaflöde: 36,3 Mkr (1,5)
  • Resultat efter finansnetto: -20,4 Mkr (2,2)
  • Vinst per aktie: -1,65 kr (0,19)

Omstruktureringskostnaderna relaterade till förvärven uppgick till 26,2 miljoner kronor, varav 17 miljoner kronor var hänförliga till det fjärde kvartalet. Detta förklarar alltså den stora förlusten under årets sista tre månader, vilket också ledde till en förlust för helåret.

Nytt omsättningsmål
Omsättningstillväxten har historiskt varit mycket hög i AllTele, i snitt 60 procent per år de senaste fem åren. Det rör sig främst om förvärvad omsättning. Under de senaste fem åren har AllTele gjort runt 20 uppköp av olika slag.

Fjolårets storförvärv av bland andra Ventelo har föranlett ett nytt omsättningsmål som innebär att bolaget drar ned lite på tempot sett mot historiken.

Enligt det nya omsättningsmålet ska koncernen ha en årlig omsättning på 1.700 miljoner kronor senast vid utgången av 2014. Detta innebär en ökningstakt på 25 procent per år från dagens omsättning på tolvmånadersnivå på runt 850 miljoner kronor.

Omsättningsmålet ska enligt bolaget, precis som tidigare, nås via en kombination av organisk tillväxt och sunda och strategiska förvärv.

Snabba synergieffekter att vänta
Migreringen av Ventelo har under fjärde kvartalet kunnat bedrivas i ett något snabbare tempo än planerat. Bolaget räknar med att beräknade synergier ska börja få genomslag under första kvartalet 2012.

- Underliggande EBITDA, före synergieffekter för Venteloförvärvet, uppgår till 53 miljoner kronor och vi kan nu se att effekterna av genomförda åtgärder kommer att stärka resultatet för att få full genomslagskraft efter halvårsskiftet, säger AllTeles vd Ola Norberg.

Andra effekter av köpet
Köpet av Ventelo var dock inte gratis. Priset fastställdes till 83,3 miljoner kronor och betalades via en emission av 1,5 miljoner stycken nya aktier, till en kurs på 28,90 kronor, samt av konvertibla skuldebrev. Dessa kan konverteras till en miljon aktier till en teckningskurs på 40 kronor per aktie.

Konsekvensen blir att Ventelos ägare nu sitter på runt 12,1 procent av aktierna och rösterna i AllTele. Andelen kan öka till 18,7 procent inom två år om Ventelos ägare väljer att utnyttja de konvertibla skuldebreven.

Det var dock inte bara Ventelo som köptes under 2011. Året inleddes med ytterligare några förvärv inom privatmarknaden, som tillförde runt 90 miljoner kronor i omsättning. Det var dock inte köp i samma klass som Venteloköpet. En affär som var intressant av främst två anledningar.

Dels var det den största affären i företagets historia, då den tillförde runt 330 miljoner kronor i årlig omsättning och runt 23.500 kunder. Därtill ligger Ventelo i företagssegmentet vilket för AllTele innebär en förskjutning mot företagskunderna.

Så sent som 2008 stod privatkunderna för 95 procent av AllTeles intäkter, 2010 hade andelen minskat till runt 65 procent. Med köpet av Ventelo, som ändrade namn till AllTele Företag vid årsskiftet, lär företagssegmentet nu passerat privatsegmentet i storlek.

Ingen aktieutdelning i år
Fjolårsförlusten gör att årets utdelning uteblir. AllTele delade ut 30 öre per aktie förra året. Utdelningspolicyn där 40 - 60 procent av nettoresultatet ska delas ut ligger emellertid fast.

Aktien fortsatt mycket stark
Årets förlust var väntad av marknaden och aktien har fortsatt att gå starkt, med en uppgång på runt 15 procent i slutet av februari. Och detta efter att aktiekursen under 2011 fördubblades, på en börs som totalt sett föll med runt 18 procent.

Är då de glada tiderna för aktieägarna över? Inte nödvändigtvis. Bolagets nya omsättningsmål indikerar lägre tillväxttakt. Lite färre förvärv bör innebära lägre omstruktureringskostnader framöver, vilket kan leda till att 2011 års röda siffror kan vara ett undantag.

Magnus Eriksson
magnus.eriksson@beQuoted.com