AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AB

AllTele stärker ledningen

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2012 10:41 CEST

I den strukturering av organisationen som följer tidigare förvärv av Ventelo har AllTele under våren och sommaren genomfört ett antal nyrekryteringar på managementnivå för att säkerställa kompetens och erfarenhetsnivå i ledningen.

Ledningsgruppen stärks nu med

Anna Backlund, tidigare Telia Skanova, senast som Produkt och marknadsdirektör, går in som ny COO med start i september.  Anna har sedan 1993 en bred bakgrund från ledande befattningar inom Teliakoncernen.

Agneta Duvenius, personalchef inom Schneider Electric och tidigare inom Enator, blir ny personalchef med start september.

Michael Orregård, tidigare inom Ernst & Young har utsetts till ny Ekonomi och redovisningschef.

Torsten Osihn, tidigare Telepo och Ericsson, övertar produktansvaret för växelsystem.

Peter Schapiro, tidigare chef för partnerverksamheten inom Verizon Sverige, blir ny regionschef med placering i Karlstad.

- Vi har sedan övertagandet av Ventelo arbetat intensivt med struktur och organisationsfrågor för att skapa förutsättningar för en stabil fortsatt tillväxt. I det arbetet har företagskulturen inom båda organisationerna prövats och vi har under det år som gått sett behovet av ny och externt rekryterad kompetens inom vissa ledningsfunktioner, vilket lett till nyrekryteringar under våren och försommaren, säger Ola Norberg, vd AllTele.

För mer information om AllTele: www.alltele.se

För ytterligare information, kontakta:
AllTele
Ola Norberg, vd
Telefon: +46 (0) 910 20 00 00
Mobil:+46 (0) 70 666 00 50
E-post: ola@alltele.se