AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AB

AllTeles Nyemission övertecknad!

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 07:41 CET

AllTeles nyemission övertecknad!

• Erbjudandet till allmänheten övertecknades
• AllTele tillförs ca 10 Mkr
• AllTeles aktie ansluts till First North och första handelsdag beräknas till den 1 mars 2007

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) har i samband med ägarspridning till allmänheten genomfört en riktad nyemission av 500.000 aktier. Nyemissionen görs inför en beslutad listning av AllTele-aktien på OMX/First North, med beräknad första handelsdag den 1 mars 2007.

Allmänhetens intresse för teckning av aktierna har varit stort, vilket innebär att även erbjudandets övertilldelningsrätt om 250.000 aktier kommer att utnyttjas i sin helhet och AllTele kommer efter genomförandet att ha mer än 1.000 aktieägare. Genom emissionen tillförs AllTele ca 10 miljoner kronor i nytt kapital i syfte att finansiera en fortsatt stark expansion.

- Vi är mycket glada att se att emissionen väckte så stort intresse hos allmänheten och vi välkomnar att vi nu har fler än 1.000 aktieägare. Denna emission är ett viktigt steg på vägen för säkerställa AllTeles fortsatta expansion och en listning av AllTeles aktie på First North under mars 2007, säger Ola Norberg VD på AllTele.

Experia Corporate Finance AB har agerat finansiell rådgivare åt bolaget i samband med erbjudandet. Mangold Fondkommission AB är Certified Advisor, likviditetsgarant och emissionsinstitut för bolaget. Nordnet Bank AB har medverkat som spridningsinstitut under emissionen.


För mer information kontakta:
Ola Norberg, VD 0706-660050
Thomas Nygren, Styrelseordförande 0708-925524

Kort om AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ)
AllTele erbjuder en billig och kvalitetssäkrad fasttelefonitjänst till hushåll och SME-företag. Tjänsterna tillhandahålls i samarbete med nätägare och lokala samarbetspartners. AllTeles affärsidé är att med användning av ny teknologi (VoIP) och med utnyttjande av befintliga investeringar i nätinfrastruktur, erbjuda våra kunder billigare telefonitjänster och våra samarbetspartners ett mervärde i gjorda investeringar.