AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AB

AllTeles vd ser goda möjligheter till korsförsäljning med Kramnetförvärvet - IP-tv lanseras under första halvåret 2010

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 11:22 CET

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-29/bbb-2009-29.htm#AllteleAllTeles förvärv av Kramnet innebar inte bara 10.000 nya kunder men också en öppning för IP-tv som ett nytt affärsområde för bolaget. beQuoted har talat med en nöjd vd Ola Norberg.

Kramnet en direkt korsförsäljningsöppning
Vid förvärvet av Kramnet betalade AllTele totalt 9 miljoner kronor för 10.000 kunder, motsvarande drygt 900 kronor per kund. Den genomsnittliga månadsintäkten per kund vid förvärvet var 180 kronor.

Vid sidan av kundstocken förvärvades även Kramnets personal med erfarenhet av att sälja och drifta IP-tv. AllTele kommer att lansera IP-tv brett under första halvåret 2010. Det gör då bolaget till en så kallad triple play-operatör genom att kunna erbjuda både bredband, telefoni och tv.

- En intressant aspekt är att Kramnet nästan uteslutande rör sig om bredbands- och tv-kunder. Det ger oss en direkt korsförsäljningsöppning för IP-telefoni på nästan hela kundstocken, säger Ola Norberg och fortsätter:

- Dessutom öppnar förvärvet för att lansera IP-tv för AllTeles hela kundbas. Det krävs en del jobb och kapacitetsutnyttjande för att kunna erbjuda en riktigt bra tv-lösning. Vi kommer därför att lansera IP-tv under första halvåret 2010.

Slåss om drygt 14 procent av marknaden
Enligt Ola Norberg domineras telefoni- och bredbandsmarknaden till 86 procent av Telia, Tele2, Telenor och ComHem. Det innebär att AllTele och övriga mindre spelare har drygt 14 procent av marknaden att dela på.

På senare tid har konkurrensen om förvärven hårdnat, med stigande priser som följd (se beQuoted nyhetsbrev nr 19 2009). På frågan om hur länge AllTele kan växa via förvärv på en relativt liten del av marknaden säger Ola Norberg:

- Jag är helt övertygad om att vi kan fortsätta att växa i ett flertal år framöver genom förvärv. Vi har alltid en rullande presumtiv förvärvsstock som kan fördela sig på 3 - 5 förvärv som kan handla om totalt runt 40.000 kunder, säger Ola Norberg och fortsätter:

- Vi har ett mål som innebär att omsätta 450 miljoner kronor till 2012. Vår vision på ännu längre sikt är att kunna omsätta en miljard kronor. För att uppnå detta krävs ett flertal förvärv. Vi är övertygade om att det fortfarande finns möjligheter att växa via förvärv i ett flertal år framöver.

Korsförsäljningen upprätthåller volymen
Det har gått ungefär ett halvår sedan AllTele på allvar kom igång med sin korsförsäljningsverksamhet i Vilhelmina. I rapporten för det andra kvartalet skrev bolaget att korsförsäljningen skulle börja få genomslag under det tredje kvartalet 2009.

Volym- och marginalökningen har dock uteblivit trots att Ola Norberg beskriver korsförsäljningen som framgångsrik. Enligt honom hjälper korsförsäljningen till att hålla volym och marginal uppe när utchurningen (bortfallet, beQuoteds anm) av kunder pågår.

- Vi har churnat ut en del mindre lönsamma kunder vilket har gett oss ett volymtapp. Vi har dock klarat att bibehålla marginal och omsättning genom att korsförsäljningen väger upp bortfallet av kunder.

- Vi ser nu att volym och marginal ökar under det fjärde kvartalet, då churn har minskat, säger Ola Norberg.

Rejäl resultatförbättring
Det tredje kvartalet 2009 innebar en rejäl resultatförbättring jämfört med kvartalet innan. Andra kvartalet 2009 landade resultatet per aktie på -0,15 kronor, att jämföra med tredje kvartalets resultat per aktie om 0,30 kronor.

Siffrorna för årets första nio månader 2009 visade följande:

• Omsättning: 165,4 Mkr (112,3)
• Kassaflöde: 22,1 Mkr (27,7)
• Resultat efter finansnetto: 5,0 Mkr (0,5)
• Vinst per aktie: 0,37 kr (0,07)

Det tredje kvartalets intäkter har dopats med 1,5 miljoner kronor då en justering av förvärvskostnaden för Wasadata har utförts.

Siffrorna för det tredje kvartalet 2009 isolerat:

• Omsättning: 55,1 Mkr (59,6)
• Kassaflöde: 7,3 Mkr (23,7)
• Resultat efter finansnetto: 4,0 Mkr (4,7)
• Vinst per aktie: 0,30 kr (0,46)

För helåret 2009 tror beQuoted att AllTele kommer att omsätta 220 miljoner kronor. Med en EBITDA-marginal på 13,5 procent blir då vinsten per aktie kring 0,7, inräknat engångskostnader och avskrivningar. På vårt antagande handlas aktien till ett p/e-tal på 16 vid kursen 11 kronor.
PATRIK BLOMSTRÖM
patrik.blomstrom@beQuoted.com