Sveriges Kommuner och Landsting

Alltfler får vård i tid

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2009 11:31 CEST

Köerna till besök och operationer inom den specialiserade vården fortsätter att minska. Det visar den senast avstämningen från maj månad. 16 landsting/regioner skulle idag få ta del av kömiljarden.

Sedan april månads uppföljning har andelen som har väntat längre än vårdgarantins tidsgräns, 90 dagar, sjunkit med ytterligare någon procent och är nu ca 16 procent av samtliga väntande som följs upp med hjälp av landstingens nationella väntetidsdatabas. Det betyder att ca 47 000 patienter väntat längre än 90 dagar på ett besök och ca 12 500 patienter till en operation.

-Förbättringen är bra, säger Göran Stiernstedt, chef för avdelningen vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting. Vi har i stort sett halverat köerna senaste året, men vi är inte nöjda förrän samtliga patienter med beslut om vård får detta inom vårdgarantins tidsgränser.

Landstingens uppföljning av och information till patienter som finns på aktuella planeringslistor har förstärkts. Vid behov erbjuds patienter vård hos andra vårdgivare inom eller utom landstinget och vårdkoordinatorer vid sjukhusen medverkar till en gemensam vårdplanering. En del patienter accepterar gärna byte av vårdgivare eller en lite längre resa, men i genomsnitt väljer en av fyra patienter hellre att vänta längre än 90 dagar speciellt när man väntar på en operation.

Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans med landstingen/regionerna tagit fram ett informationsmaterial för att förklara vad vårdgarantin innebär. Bland annat har det tagits fram en broschyr för patienter och allmänhet som är översatt till sex olika språk.

Utbetalning av kömiljarden sker efter den 30 november som är det sista datumet för avstämning.

Maj 2009

http://www.skl.se/artikel.asp?C=361&A=61118

Hämta informationsmaterial på webbplatsen www.vantetider.se(öppnas i nytt fönster)

Läs mer om kömiljarden på www.vantetider.se (öppnas i nytt fönster)

Länk till www.vantetider.se (öppnas i nytt fönster)

För mer information: Berlith Persson, projektledare på avdelningen för vård och omsorg, tfn: 08-452 78 82, mobil: 070- 392 78 82, e-post: berlith.persson@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01