Länsstyrelsen i Södermanlands län

Alltför lätt för ungdomar i länet att få tag på alkohol

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 13:58 CET

Den olagliga handeln med alkohol från utlandet har gjort att många ungdomar i Södermanland kan köpa sprit och öl inför Halloween och andra helger lika lätt som de kan köpa tuggummi.

- Det är dags för vuxensamhället att agera och sätta stopp för den olagliga handeln med alkohol från utlandet, säger Eva-Sara Beckman som är alkoholsamordnare på Länsstyrelsen i Södermanland.

Knappt hälften av ungdomarna, 46 procent, i åldern 16 till 19 år i Oxelösund har köpt olaglig utlandsalkohol under det senaste året. I Nyköping och Katrineholm är motsvarande siffror 45 respektive 34 procent. Siffrorna framgår av en undersökning som genomförts av Synovate Temo på uppdrag av den statliga Alkoholkommittén.

Allvarlig risk för unga
Trots medias rapportering har få vuxna insyn i den värld där alkohol säljs till unga, konstaterar Eva-Sara Beckman. Den olagliga alkoholhandeln och dess konsekvenser utgör en stor och allvarlig risk för ungdomarna. Handeln sker ofta dygnet runt i lägenheter, garage och villakällare, utan att någon frågar om ålder.

Synovate Temo ställde frågor om olaglig utlandsalkohol till hundra 16-19-åringar i vardera Katrineholm, Nyköping och Oxelösund samt ytterligare 13 kommuner i landet. Resultatet visar att de som säljer olaglig utlandsalkohol har etablerat sig som en mycket viktig leverantör till ungdomar.

Lätt i Södermanland
Undersökningen visar också att hela 58 procent av ungdomarna i Nyköping tycker att det är lätt att få tag på olaglig utlandsalkohol. I Oxelösund och Katrineholm är motsvarande siffror 55 respektive 43 procent.

I landet som helhet är andelen ungdomar som köpt olaglig utlandsalkohol 36 procent. Fler än hälften tycker det är lätt tag få tag sådan alkohol.

Forskningen har visat att ju lättare det är för ungdomar att få tag på alkohol, desto mer dricker de. Och ett ökat drickande bland ungdomar innebär inte bara större risker för medicinska alkoholskador och beroendeutveckling. Ju mer och ju tidigare i livet ungdomar dricker alkohol, desto större risker löper de också för att de råka ut för olyckor och våldsbrott.

- Den olagliga utlandsalkoholen riskerar att bli en katastrof för många ungdomar i Södermanland, säger Eva-Sara Beckman. För att polisen ska kunna gripa de skyldiga måste de få in tips när verksamheten pågår. Alla vuxna bör lova sig själva att alltid höra av sig till polisen när de vet något som kan bidra till att den olagliga alkoholhandeln stoppas.

Kontaktperson:
Eva-Sara Beckman 0155 - 26 40 04