Länsstyrelsen i Stockholms län

Allvarlig kritik mot äldreboende i Haninge

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 08:53 CET

Länsstyrelsen riktar allvarlig kritik mot Hagagården i Haninge kommun. Kritiken gäller bland annat att de äldres behov inte tillgodoses, brister i möjligheten till delaktighet, brister i bemötandet av de äldre och brister i den sociala dokumentationen.

bild på äldre kvinnas händer
Foto: Karin Rolf, Länsstyrelsen

Tillsynen är en uppföljning av ett besök i mars 2004. Trots planerade insatser för att rätta till de brister som Länsstyrelsen påtalade vid det besöket har äldreomsorgsnämnden inte kommit tillrätta med problemen.

Ett område som Länsstyrelsen ser allvarligt på är att verksamheten inte har planerat bemanningen efter de äldres behov. De äldre får inte utföra vardagsbestyr de själva klarar om det går snabbare för personalen att hjälpa till.

Vid tillsynen kom det även fram att de äldres tidigare levnadsstil inte respekteras och att de inte blivit tillfrågade om vilka behov av hjälp de har och hur de vill ha sina insatser utformade.

- Äldre som är vana att ha fina kläder på sig kläs i joggingdräkt eftersom det går snabbare, säger Sofia Urby, äldreskyddsombud vid Länsstyrelsen. Vissa äldre som kan klara att gå på toaletten tvingas ibland att kissa i blöjan på grund av att de inte får hjälp till toaletten i tid. Verksamhetens rutiner ska bygga på vad som är bra för de äldre, inte på det som är mest effektivt för verksamheten.

Ett annat område som Länsstyrelsen kritiserar är att förhållningssättet gentemot de äldre varierar.

- De äldre påverkas av att personalen har bråttom, säger Sofia Urby. Om personalen hänvisar till att de har mycket att göra när de äldre ber om hjälp blir effekten att de äldre avstår att be om hjälp om det inte är absolut nödvändigt. Att personalen känner sig tidspressad ska hanteras med arbetsledningen och inte inför de äldre på boendet.

Den sociala dokumentationen är mycket bristfällig. För många äldre är anteckningarna få och det går inte att följa effekter av eventuella åtgärder. Nämnden är enligt lag skyldig att föra social dokumentation.

>> Läs beslutet
http://www.ab.lst.se/upload/Hagagarden_2006.pdf

För mer information, kontakta:
Sofia Urby, äldreskyddsombud, Länsstyrelsen i Stockholm, tfn 08-785 41 64
Eva Hersler, enhetschef, Länsstyrelsen i Stockholm, tfn 08-785 41 67


Press- och informationschef
Maria Gåsste
tel: 08-785 44 32
e-post: maria.gasste@ab.lst.se