Länsstyrelsen i Stockholms län

Allvarlig kritik mot äldreboende på Södermalm

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 16:17 CEST

Länsstyrelsen riktar idag allvarlig kritik mot Magdalenagårdens äldreboende inom Maria Gamla stans stadsdelsnämnd. Bristerna, som kvarstår trots tidigare påpekanden, gäller de boendes säkerhet, trygghet och självbestämmande.

I december 2003 genomfördes tillsyn vid Magdalenagården. Vid ett oanmält uppföljningsbesök den 7 september i år fann Länsstyrelsen att de åtgärder som Maria Gamla stans stadsdelsnämnd utlovat i ett yttrande till Länsstyrelsen den 25 mars i år inte kommit till stånd.

Länsstyrelsen ser med oro på att de boende inte får sina mest basala behov tillgodosedda. Det kan till exempel dröja till lunch, ibland längre, innan de får komma upp ur sängarna. Andra exempel är att antalet toalettbesök begränsas och att de äldre inte får den hjälp de behöver med att duscha och inte heller vid måltiderna.

Säkerheten vid användning av liftar är bristfällig. Personalen måste ha utbildning i att hantera liftar och veta att de alltid måste vara minst två personer närvarande då liftar används.

Vid Länsstyrelsens tillsyn var fler än hälften av personalen timvikarier. Det stora antalet extrapersonal gör det extra viktigt att det finns en aktuell och tydlig social dokumentation som garanterar trygg och säker omsorg och värnar de boendes integritet och självbestämmande.

Magdalenagården har haft täta chefsbyten. Länsstyrelsen anser att en tydlig och kraftfull arbetsledning måste komma till stånd omgående. Stadsdelsnämnden måste ta krafttag för att engagera personalen och ta fram en hållbar strategi för att bryta den negativa utvecklingen på Magdalenagården.

För mer information kontakta:
Lotta Liwergren, äldreskyddsombud vid Länsstyrelsen, tfn 08-785 40 56 eller 073-032 01 66