SEKO, facket för service och kommunikation

Allvarliga händelser i kriminalvården

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 17:06 CET

Förra veckan konstaterade Brottsförebyggande rådet i en rapport att mer än var fjärde kriminalvårdare har någon gång har utsatts för hot, våld eller trakasserier på jobbet. Detta är oacceptabla siffror anser SEKO. Vi har en uppdaterad lista att presentera idag över allvarliga incidenter inom kriminalvården, se pdf-dokument.

På uppdrag av den tidigare regeringen har Brottförebyggande rådet (Brå) tagit fram en omfattande undersökning om hot och våld inom kriminalvården. Undersökningen har också prövat huruvida anställdas anhöriga påverkas av hoten. Likaså om hot och påtryckningar kan tänkas påverka personalen i beslutssituationer. Undersökningen gör också nordiska jämförelser.

Rapporten, som finns på Brås hemsida, visar bland annat att mer än var fjärde kriminalvårdare någon gång under 2005 har utsatts för hot, våld eller trakasserier från intagna. Vanligast förekommande är muntliga hot.

Den senaste undersökningen från AFA visar att kriminalvårdsyrket är det mest utsatta yrket i Sverige. Den bilden bekräftas nu till stor del av rapporten från Brå.

– Utvecklingen är helt oacceptabel. Två utredningar talar ett tydligt språk. Nu måste regeringen och kriminalvården reagera snabbt. Ingen yrkesgrupp ska behöva utsättas för hot eller våld i sitt arbete. Inte heller ska de anställda i rättsväsendet kunna hotas i syfte att påverka beslutsprocesser, säger Roal Nilssen, ombudsman på SEKO.

SEKO ställer nu en rad krav på regeringen och kriminalvården:

# Mer personal närmast fångarna. Mer personal ökar tryggheten och hot- och våldssituationer kan hanteras bättre.
# Få ner överbeläggningen på fängelserna och häktena. Den höga beläggningen sliter hårt på personal och intagna, och är i sig hot- och våldsgenererande.
# Minska personalomsättningen och skapa stabilitet i personalgrupperna. Bättre anställningsvillkor och arbetsmiljö kan vara nyckeln till detta.
# Bättre utbildning. Inför en yrkeshögskola för kriminalvårdare.

Rapporten i sin helhet hämtas på Brottsförebyggande rådets hemsida, www.bra.se.
På SEKOs hemsida, www.seko.se finns också en uppdaterad version av SEKOs incidentlista ”Allvarliga händelser inom kriminalvården” 2006-11-07. Finns som relaterad information här intill.

För ytterligare information, kontakta:
Roal Nilssen, ombudsman SEKO, 070-515 68 21
Erik Sandberg, informations- och pressenheten SEKO, 070-600 24 96