Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Allvarliga missförhållanden i verksamheter för funktionshindrade

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 14:16 CEST

Totalt har 71 anmälningar gjorts i 23 kommuner och 10 av Göteborgs stadsdelsnämnder. 53 anmälningar gäller händelser inom boenden eller hos personer med personlig assistans. Det rör oftast brister i bemötande och fysiska eller psykiska övergrepp. Resultaten redovisas i en rapport från Länsstyrelsen i Västra Götalands län.


Personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning har en skyldighet enligt såväl socialtjänstlagen som lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) att anmäla allvarliga missförhållanden, den så kallade Lex Sarah.

Länsstyrelsen har undersökt anmälningar om missförhållanden enligt 24a § LSS och enligt socialtjänstlagen som handlagts i länets kommuner under 2007. Uppgifter har begärts om antal anmälningar, i vilka verksamheter anmälningarna förekommer och vad dom avser. Länsstyrelsen har även undersökt vilka åtgärder kommunerna vidtar med anledning av anmälan.

25 procent av redovisade anmälningar gäller fysiska och psykiska övergrepp men även brister i tillsyn förekommer. Drygt hälften av alla anmälningar sker inom bostad med särskild service och inom personlig assistans.

- Kommunerna har redovisat betydligt fler ärenden än 2006 men orsaken är förmodligen att kommunerna utvecklat sina rutiner, säger Lars-Erik Gotthard, socialkonsulent på Länsstyrelsen.

Hälften av länets kommuner har redovisat att det inte förekommit anmälningar om missförhållanden under 2007 eller har inte svarat på Länsstyrelsens enkät.

Ladda ner rapporten, 2008:71 "Anmälningar om missförhållanden inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning"

Kontaktperson:
Lars-Erik Gotthard
socialkonsulent
0521-60 57 49
0736-60 57 49