TCO - Tjänstemännens Centralorganisation

Allvarligt läge som kräver trygghetsreformer

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 10:48 CEST

- Regeringens höstbudget understryker det allvarliga läget i ekonomin. Tillväxten bromsas upp, varslen ökar och fler kommer att drabbas av arbetslöshet. Riskerna för ett än sämre utfall är uppenbara. I det läget är det positivt att staten har stora överskott som kan användas till åtgärder som mildrar effekterna av konjunkturnedgången, säger TCOs ordförande Sture Nordh i en kommentar.

- Den sänkta avgiften till a-kassan och de förenklade inträdesvillkoren är något som vi ser positivt på, även om det är för lite, inte minst eftersom skillnaderna fortfarande kvarstår. Det kan förhoppningsvis leda till att fler går med i försäkringen. Däremot kvarstår för stora skillnader i avgifterna mellan kassorna. Det blir i praktiken en straffbeskattning av de grupper som inte får del av sänkningen, säger Sture Nordh.

TCOs syn är att åtgärderna inom arbetsmarknadsområdet är otillräckliga. Det krävs mer för att inte lågkonjunkturen ska få allvarliga effekter. Mer än en halv miljon människor har lämnat a-kassan och står utan bra ekonomiskt skydd vid arbetslöshet. Detta är en direkt effekt av en felaktig arbetsmarknadspolitik.

- I ett läger med starka statsfinanser hade det varit bra om resurserna till högre utbildning, arbetsmarknadsutbildning och vidareutbildning prioriterats. Detta måste öka betydligt mer än vad regeringen planerar om Sverige långsiktigt ska kunna hävda sig i den globala ekonomin, säger Sture Nordh.

- Det är positivt med de satsningar på forskning och infrastruktur som presenteras. Detta är viktigt för svensk ekonomis konkurrenskraft.

TCO ser också positivt på höjningen av brytpunkten för statlig skatt. Detta är viktig reform som gör att många TCO-medlemmar som satsat på utbildning nu slipper betala statlig skatt.

För mer information kontakta:
Sture Nordh, ordförande TCO, 070-346 23 28
Roland Spånt, TCO-ekonom, 070 575 91 47
Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef, 070-481 91 17