ALM Equity AB

ALM AVYTTRAR 2.500 KVM BYGGRÄTT VID TELEFONPLAN

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2010 17:09 CET

ALM Equity har avyttrat del av fastigheten Tvålflingan 11 i Stockholm för 23 Mkr. Fastigheten omfattar cirka 2.500 kvm byggrätt som får bebyggas med bostäder och lokaler.

Försäljningen sker i bolagsform och överstiger bokfört värde med 13 Mkr. ALMs del av resultatet, 38,5%, 5 Mkr, kommer att redovisas första kvartalet 2010. Affären ger ett kassatillskott på 23 Mkr varav ALM Equitys andel uppgår till 8,9 Mkr.

ALM kommer efter förvärvet att ha en byggbar area i projektportföljen om 36.700 (39.200) kvm.

- Genom försäljningen så ökar vårt handlingsutrymme att göra nya förvärv av fastigheter som kan utvecklas, säger Joakim Alm, VD ALM Equity AB.

ALM har drygt 10,1 miljoner aktier. Aktien handlas inofficiellt genom HQ Bank. Marknadsnoteringarna redovisas av beQuoted, en lista för aktier utanför börsens handelssystem.

Stockholm den 13 januari 2010

Joakim Alm, Verkställande direktör

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 0733-96 97 27

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ALM Pressrelease 2010-01-13.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida ALM Equity

Om ALM Equity
ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. Projekten är i regel avslutade inom två år från start.

Mer information finns på www.almequity.se samt på www.beQuoted.com