Småa AB

ALM Equity AB köper Småa AB och blir en av de största aktörerna på bostadsmarknaden

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2017 12:52 CET

Bostadsutvecklaren ALM Equity AB har köpt samtliga aktier i Småa AB. ALM och Småa kommer fortsätta drivas som två separata bolag. Tillsammans ska vi bli den bästa bostads- och stadsdelsutvecklaren i Stockholm och vara det självklara valet från första boendet, familjebildandet i större bostad till ett bekvämare boende och 55+.

Tillsammans blir vi en stark aktör i Stor-Stockholm, Mälardalen och Uppsala med över 1600 bostäder i produktion och 10 600 bostäder i portföljen att utveckla framöver. Försäljningen av Småa AB initierades då HSB Projektpartner AB och JM AB valde att sälja sina andelar i Småa om motsvarande 71,4 %. Den nya ägaren ALM Equity AB tecknade initialt ett villkorat avtal med JM och HSB avseende köp av samtliga aktier i Småa. Resterande 28,6% ägde Småas personal. I tisdags blev det officiellt att personalen på Småa har sålt samtliga resterande aktier till ALM Equity AB. Tillträde och betalning är beräknat till det första halvåret 2017.

Matchning som stärker upp
-"Vi är glada över den positiva responsen från personalen och att samtliga aktieägare nu har tackat ja till affären. Vi kan nu sätta fullt fokus på att tillsammans utveckla vårt gemensamma erbjudande som en av Stockholmsmarknadens största aktörer.” säger Joakim Alm, VD ALM Equity AB.

Ägarskap för fortsatt utveckling
-Det är glädjande att affären nu är klar. Den nya ägarstrukturen kommer att ge Småa bättre förutsättningar att fortsätta växa. Tillsammans kommer vi att vara en mycket stark aktör på Stockholmsmarknaden vilket känns fantastiskt intressant” säger Fredrik Arpe, VD Småa AB.

________________________________

Om ALM Equity
ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.almequity.se


Om Småa
Småa har sedan starten 1927 byggt över 23 000 bostäder i Stockholm. Sedan dess har vi utvecklat vår affärsidé och produkt och arbetar efter tre värdeord; personliga hem, attraktiva boendemiljöer och kvalitet över tiden. Idag är vi verksamma i Stor-Stockholm, Mälardalen och Uppsala.

________________________________


För mer information kontakta

Fredrik Arpe, VD, Småa AB
Telefon: 08-586 303 15

Småa är en av Stockholms större bostadsutvecklare och vår verksamhet omfattar hela Stor-Stockholm, Mälardalen och Uppsala. Vi har varit verksamma sedan 1927 och har byggt drygt 23 000 bostäder för Stockholms invånare. Vår verksamhet styrs av tre värdeord - Personliga hem, Attraktiva boendemiljöer och Kvalitet över tiden. Vi är idag cirka 85 medarbetare med huvudkontor i Liljeholmen och regionkontor i centrala Uppsala. Vi 2015 omsätte vi cirka 1 miljard kronor.