ALM Equity AB

ALM EQUITY FÖRVÄRVAR FASTIGHET PÅ LIDINGÖ OM 13.200 KVM

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 13:59 CET

ALM Equity AB förvärvar fastigheten Fyrvaktaren 1 i Larsberg på Lidingö av John Mattson Fastighets AB. Fyrvaktaren 1 har en yta av 13.200 kvadratmeter, (11.200 kvadratmeter kan utvecklas till bostäder) och är till största delen uthyrd till Lidingö Stad, som upplåtit fastigheten till servicehus för äldre och till ett företag som driver bostadshotell. Utflyttningen av nuvarande verksamhet i fastigheten har redan inletts inför kommande renovering och stambyten.

Fastigheten är belägen i Larsberg längs Lidingöbanan nära Dalénum med utmärkta kommunikationer. Larsberg ingår i de bostadsområden som John Mattson vill utveckla framöver.

- Köpet av Fyrvaktaren 1 är en del av vår fortsatta fokusering på utveckling av fastigheter i stadsnära attraktiva närförorter. Vi är mycket nöjda med att kunna förvärva en fastighet på den attraktiva Lidingömarknaden, av en seriös säljare som John Mattsson Fastighets AB, där vi redan idag driver andra projekt i tidiga skeden. säger Joakim Alm, vd ALM Equity.

Köpet görs tillsammans med partners och ALM Equity kommer att äga 45-50% av projektet. Byggrättsportföljen innehåller efter förvärvet 16 (15) bostadsprojekt med ca 55.000 (43.800) kvm byggarea, varav ALM Equitys andel är 38.640 (33.600) kvm.

För John Mattson innebär försäljningen av Fyrvaktaren 1 möjlighet att öka fokuseringen på förnyelsen av Larsberg och den redan påbörjade uppgraderingen av företagets bostadsfastigheter i Larsberg och Baggeby. John Mattson ser också byggandet av nya bostäder som en viktig del av utvecklingen av Larsberg och har ambitionen att fortsätta den satsning som inleddes med byggandet av 128 nya lägenheter i Larsberg Centrum.

- I och med ALM Equitys förvärv kan vi välkomna en ny seriös fastighetsutvecklare som kommer att bidra aktivt till områdets fortsatta förnyelse, säger Siv Malmgren, vd John Mattson.

ALM har drygt 10,1 miljoner aktier.

Stockholm den 18 november 2010

För ytterligare information kontakta:
ALM Equity
Joakim Alm, vd, 0733 969727
Joakim.alm@almequity.se

John Mattson
Siv Malmgren, vd, 08-613 35 07
siv.malmgren@johnmattson.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ALM Pressrelease 2010-11-18.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida ALM Equity

Om ALM Equity:
ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder.


Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här