ALM Equity AB

ALM EQUITY SÄLJER ANDEL I PROJEKT BJÄRETERRASSEN

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 14:00 CET

ALM Equity har sålt 50% av sitt innehav i Bjäreterrassen till investerare.

Försäljningen är del i bolagets strategi att skapa samarbeten med utvalda partners som med kapital och kunskap bidrar att skapa ytterligare möjligheter och värden i projekten.

Försäljningen ger en resultateffekt om 12,5 Mkr som redovisas första kvartalet 2011.

I samband med försäljningen så tillförs projektbolaget 25 Mkr i kapitaltillskott vilket kommer att öka koncernens bundna kapital i ALM Equity med 12,5 Mkr. Kapitalet är bundet till projektbolaget och har preferens vid vinstdelning i projektet.

- Genom försäljningen så får vi partners som kan marknaden lokalt, stärker ALM Equitys finansiella ställning och likviditet. Detta ger utrymme för fortsatt expansion, säger Joakim Alm, VD ALM Equity AB.

Projekt Bjäreterrassen omfattar 6.000 kvm byggrätt i Torekov och utvecklingen av projektet kommer att ske etappvis med försäljningsstart under andra kvartalet 2011. ALM Equity kommer att ha managementansvar för projektet.

Byggrättsportföljen innehåller efter försäljningen 16 (16) bostadsprojekt med ca 55.000 (55.000) kvm byggarea, varav ALM Equitys andel är ca 35.500 (38.500) kvm.

Stockholm 24 februari 2011

Joakim Alm, Verkställande direktör

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, 0733-96 97 27

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ALM Pressrelease 2011-02-24.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida ALM Equity

Om ALM Equity:
ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag. Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder.

Mer information finns på www.almequity.se samt på www.beQuoted.com


Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här