ALM Equity AB

ALM ERHÅLLER 2.000 KVM BYGGRÄTT I ENKÖPING

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2009 15:32 CET

ALM har drivit en detaljplaneändring, med ändrad användning och utökad byggrätt, på fastigheten Hökaren, Centrum 20:1 i centrala Enköping. Detaljplanen är antagen och har vunnit laga kraft. Planen medger att fastigheten får bebyggas med ca 6.500 kvm bostäder och lokaler, vilket är en ökning med ca 2.000 kvm jämfört med tidigare detaljplan. Projektering av fastigheten kommer att påbörjas under 2010. Projektet omfattar ca 120 bostäder.

ALM kommer efter planändringen att ha en byggbar area i projektportföljen om ca 39.200 (37.200) kvm. Ägarandelen i projektet är 84%.

- Behovet av bostäder är stort i Enköping som expanderar med nyinflyttningar och företagsetableringar. Vårt projekt täcker behovet av ett bra boende i centrum med god infrastruktur och kommunikationer till Stockholm. Enköping är en populär stad som utvecklas snabbt till en allt viktigare del av mälardalen, säger Joakim Alm, VD ALM Equity AB.

ALM har drygt 10,1 miljoner aktier. Aktien handlas inofficiellt genom HQ Bank. Marknadsnoteringarna redovisas av beQuoted, en lista för aktier utanför börsens handelssystem.

Stockholm den 30 december 2009

Joakim Alm, Verkställande direktör

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 0733-96 97 27

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ALM Pressrelease 2009-12-30.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida ALM Equity

Om ALM Equity
ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. Projekten är i regel avslutade inom två år från start. Mer information finns på www.almequity.se samt på www.beQuoted.com