ALM Equity AB

ALM UTÖKAR SIN PORTFÖLJ MED BYGGRÄTTER I TOREKOV

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 12:15 CET

ALM Equity har tillsammans med Båstad kommun drivit planändring för fastigheten Varan 9:2 i Torekov. Detaljplanearbetet har gått enligt tidsplan och nya planen har vunnit laga kraft vilket innebär att ALM har fullföljt tidigare i mars ingånget och villkorat avtal om förvärv av fastigheten Varan 9:2. Planändringen innebär ett tillskott av cirka 6.000 kvm byggrätter till ALM Equitys bostadsprojekt Bjäreterrassen.

ALM Equity avser att utveckla fastigheten till ett bekvämt och exklusivt fritidsboende. På området, strategiskt lokaliserat nära Torekov by och Torekov Golfbana, planerar ALM för att uppföra en klassisk skånebebyggelse i modern tappning.

- Planarbetet i Torekov följer ALM Equitys strategi att utöka fastighetsportföljen genom att utveckla fastigheter i tidiga skeden inom bolaget och vi kommer att fortsätta att fokusera på att utveckla vår byggrättsportfölj genom att planlägga råmark och fastigheter i bra storstads- och semesterlägen, säger Joakim Alm.

ALM har drygt 10,1 miljoner aktier.

Stockholm den 10 november 2010

Joakim Alm, Verkställande direktör

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 0733 - 96 97 27