Moderator Anna Bellman

Almedalen 2014 Moderator Anna Bellman

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2014 20:36 CEST

Vilken vecka Almedalsveckan 2014 kommer att bli! Det kommer att vara ännu mer aktivitet, ännu fler seminarier än någonsin förut. Anna Bellman kommer att moderera sju seminarier arrangerade av Pacta, HSB, Bostadsrätterna, FAR och Share Music Sweden. Olika ämnen, alla lika aktuella och angelägna.

MÅNDAG 30/6

Hur hottar vi upp den kommunala sektorn och dess bolag?

Den kommunala sektorn och dess bolag står inför bristande kompetensförsörjning, matchningsproblematik och generationsväxling. Idag finns samtidigt ett flertal grupper med stor kompetens som inte når fram till arbetsmarknaden.  Mycket talar för att den strukturella diskrimineringen som finns på arbetsmarknaden idag missgynnar unga, äldre, personer med utländsk bakgrund och även andra grupper med stor kompetens. Hur får vi dagens problem att bli till framtidens möjligheter?

Tid: 13.00-14.00
Plats: PayEx, Mellangatan 18
Arrangör: Pacta

Läs mer om seminariet här

TISDAG 1/7

Hur bygger vi vettiga bostäder till vettiga priser?

Att vi behöver bygga bostäder är ett välkänt faktum. Nu måste fokus läggas på vad som måste byggas och för vilka. Det är hög tid att börja diskutera hur vi kan åstadkomma vettiga bostäder till vettiga priser. Vi samlar frågans centrala aktörer för samtal om hur fler bostäder till flera kan skapas.

Tid: 10.30-11.30
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, rum Viklau
Arrangör: HSB

Läs mer om seminariet här

How should we live in the future?

As building and living habits change, new demands are made for how we design homes and urban environments. So how should we live in the future? In close interaction with people and researchers, homes of the future will be created in HSB Living Lab. NASA will speak about the unique cooperation.

Tid: 12.00-13.15
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, rum Viklau
Arrangör: HSB in cooperation with NASA, Chalmers och Johanneberg Science Park

Läs mer om seminariet här

Bör staten gynna sparandet och inte bara lånandet?

Hushållens skulder är höga samtidigt som de ekonomiska trösklarna in på bostadsmarknaden aldrig varit större. Hur skulle ett ökat bosparande kunna göra skillnad för bostadsbyggandet? Dags att från staten börja premiera sparandet? Välkommen till ett samtal med flera perspektiv på frågan.

Tid: 13.45-14.30
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, rum Viklau
Arrangör: HSB och Bostadsrätterna

Läs mer om seminariet här

Välfärden under luppen

Debatten om kvalitet och vinster i välfärden är het. Kan branschens kompetens, metodik och etik tas tillvara för att lyfta och säkra kvaliteten i välfärden? Allt i medborgarnas intresse.

Tid: 15.00-15.45
Plats:Trädgården på Klosterbrunnsgatan 5
Arrangör: FAR

Läs mer om seminariet här

Bostadsrättsföreningens ekonomi - ett korthus?

I Sverige finns drygt 1 miljon bostadsrättslägenheter. Den privatekonomiska och samhällsekonomiska betydelsen är därmed stor. Under våren har debatten om bostadsrättsföreningars redovisning varit livlig i bland annat frågan om avskrivningar. Ger årsredovisningen köpare och andra intressenter det beslutsunderlag som behövs? Är konsumentskyddet tillräckligt? Eller krävs ett nytt och anpassat regelverk för bostadsrättsföreningar? Om ja, hur bör det i så fall se ut?

Tid: 16.00-16.45
Plats:Trädgården på Klosterbrunnsgatan 5
Arrangör: FAR

Läs mer om seminariet här

ONSDAG 2/7

Se artisten! Hur scenkonst på (o)lika villkor (o)synliggör nya utövare

Idag har Sverige för få scenkonstnärer med olika förutsättningar som arbetar tillsammans. Share Music visar på nuläget, trösklarna och möjligheterna. I spelet möter du två dansare med skilda bakgrunder. Åsikter från flera håll ger inblick och perspektiv utifrån normer, kulturpolitik och yrkesliv.

Tid: 10.00-10.45
Plats: Kulturskolan Gotland, Mellangatan 45
Arrangör: Share Music SwedenMer om seminariet här


Anna Bellman är moderatorn som med humor, värme och skarpa frågor gör så att mötet blir ett tillfälle där människor engageras, fascineras och berörs. Med sin erfarenhet av stora bolag och mindre entreprenörsföretag, kan Anna snabbt sätta sig in i kundens frågeställningar och ser till att de viktiga budskapen som ska komma från scen blir de rätta. Så att förväntningarna överträffas. Varje gång.

Läs mer på annabellman.se