Social Venture Network Sweden

Almedalen:Är hållbart företagande lika med lönsamt företagande?

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 13:09 CESTEn ak­tu­ell un­der­sök­ning ger svar på frå­gor­na: Vil­ken är näs­ta sto­ra håll­bar­hets­frå­ga? Hur många fö­re­tag har för­änd­rat i sin af­färsmo­dell? Hur har det­ta på­ver­kat lön­sam­he­ten?

Vilka hållbarhetsfrågor finns på konsumenternas agenda och hur högt upp kommer de? Och till sist, vilka företag och branscher nämns spontant om man frågar efter goda exempel, och vad kännetecknar dessa förebildsföretags arbete med hållbarhet.

Resultaten presenteras av Daniel Steinholtz, grundare av Allies. Panelsamtal med några av förebildsföretagen: Pär Larshans, Hållbarhetschef, Max, Eva Eriksson, Hållbarhetschef, Löfbergs Lila, Per-Anders Truedsson, vice VD, Skanska samt Mats Landén, Generalsekreterare NMC.

Välkommen den 4 juli kl 12.00 – 13.30 Science Park Gotland, Strandgatan 1, Sessionsalen (enkel lunch serveras).

Undersökningen Förebildsföretaget 2013 har genomförts av Allies, som arbetar med samhällsdriven affärsutveckling, i samarbete med Näringslivets Miljöchefer (NMC) och analysföretaget Blue Carrot. Seminariet anordnas inom ramen för SVNs (Social Venture Network) arrangemang i Almedalen.


Social Venture Network, SVN, är ett internationellt nätverk som arbetar för långsiktig hållbarhet i affärer och verksamheter. Medlemmarna är företag och organisationer som arbetar lokalt i varje land med frågor om god etik, miljöhänsyn och socialt ansvar.