Social Venture Network Sweden

Almedalen:Är hållbart företagande lika med lönsamt företagande?

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 13:12 CEST

Hur behöver företag anpassa sig till särintressen – och hur kan mångfald förbättra företag? Vilken brukaranpassning finns, och hur kan en ökad tillgänglighet gynna företagande?

Mångfaldens synergieffekter och kraft i samhällsutvecklingen! Särintressen uppstår när allmänintresset upphör att vara till för alla. Därför måste arbetsplaster, tjänster, produkter, miljöer och möten utveckla sin process för mångfald och tillgänglighet. Kom se de goda exemplen!

Medverkande: Lena Lorentzen: Unicum, Unicum MittUniversitetet. Ingrid Lysell Smålänning, Innotiimi Unicum Proffstestarna. Anders Skogh, Koordinator, 4:e resursen. Kjell Stjernholm, Teaterregisör fd Moomsteatern, Studieförbundet Vuxenskolan Unicum. Örjan Brinkman, Ordf Sveriges konsumenter, ABF Unicum. Pär Larshans, Mångfaldschef, Max Hamburgerrestauranger.

Social Venture Network, SVN, är ett internationellt nätverk som arbetar för långsiktig hållbarhet i affärer och verksamheter. Medlemmarna är företag och organisationer som arbetar lokalt i varje land med frågor om god etik, miljöhänsyn och socialt ansvar.