Social Venture Network Sweden

Almedalen: Är omställning i finansvärlden möjlig?

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2013 11:49 CEST

Sedan finanskrisens briserande 2008 så har den finansiella sektorn varit i strålkastarljuset för världens utveckling. Finanskris blev eurokris som blev skuldkris och konsekvenserna har varit ödesdigra. Många skyller utvecklingen på finansvärlden som idag har nästan lika dåligt rykte som efter andra världskriget. Samtidigt som de ekonomiska kriserna aldrig verkar ta slut så har världen gigantiska hållbarhetsutmaningar. Är det möjligt att förnya finanssektorn och få bort de för samhället destruktiva dragen? Hur kan finansaktörer istället bidra till lösningar på miljö- och samhällsproblem? Och vad krävs för att de goda exempel som finns inte blir undantag utan norm hos de stora finansinstitutionerna?

Medverkande: Kristoffer Lüthi, vice VD, Ekobanken. Kristina Persson, ordförande, Global Utmaning. Jonas Ahlén, portföljförvaltare hållbara investeringar, SPP/Storebrand. Cecilia Näsman, VD, Oikocredit Sverige. Ingemar Tigerberg, redaktör, Camino.

Social Venture Network, SVN, är ett internationellt nätverk som arbetar för långsiktig hållbarhet i affärer och verksamheter. Medlemmarna är företag och organisationer som arbetar lokalt i varje land med frågor om god etik, miljöhänsyn och socialt ansvar.