eQuals AB- Mångfald & Jämställdhet

Almedalen "Big Business" för företagare inom jämlikhet, mångfald och jämställdhet

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2011 18:20 CEST

Ökad lönsamhet, nya kund- och marknadsgrupper, förbättrad arbetsmiljö och effektivare verksamhet samt goodwill mm är vad företag, organisationer och kommuner får vid satsning på mångfald och jämställdhet!

Konsultbyrån eQuals hjälper er i arbetet med jämställdhet och mångfald: Praktiskt stöd med att påbörja, genomdriva och utvärdera jämställdhets- och mångfaldsarbetet och att det sker i enlighet med lagens krav som säkras av byråns jurist.

  • 3 stegsmetoden "Framgångsstegen"
  •  undersökningar och kartläggning (enkäter, intervjuer)
  • seminarier och utbildningar
  • upprätta/revidera jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsplaner
  • optimera rekryteringsprocessen
  • utvärdering av arbetsinsatser

Ta del av det och träffa mig i Almedalen på seminarium och mingel i samarbete med Genusföretagarna på söndag 3/7 14:00-15:00 och Tisdag 5/7 10:00-11:00 på Björkanderska, Skeppsbron 24. Låt oss ses!

eQuals underlättar verksamheters mångfalds- och jämställdhetsarbete. Konsultbyrån bistår arbetsplatser med allt i från att initiera ett mångfaldsarbete till att implementera och utvärdera arbetet samt säkra kompetensutvecklingen.

-”Ökar vi förståelsen för de olikheter som finns så kan också vi  utnyttja fördelarna med att vi är olika” Gina Sharro, Jurist och Mångfaldskonsult på eQuals.