Social Venture Network Sweden

Almedalen: Hur bedrivs transparent hållbarhetsarbete?

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2013 14:07 CEST

En ny generation som är uppväxta i klimatångestens tid vill kunna göra medvetna val som nya konsumenter. Konsumenter är fortfarande ovana att ha en direktdialog med företag om explicita hållbarhetsfrågor. Ansvars- och hållbarhetsfrågorna övergår från att vara beroende av en enskild person eller eldsjäl till central funktion med resurser och mandat. Ett paradigmskifte väntar runt hörnet, där företag och andra organisationer vågar vara fullt transparenta med sitt ansvarstagande och hållbarhetsarbete. Moderna organisationer har känt av förändringarna och lyssnar på alla sina intressenter för att kunna utvecklas och överleva.

Standarden ISO 26000 kan vara bryggan från intressenterna och ge det gemensamma ramverket för konstruktiv dialog mellan konsumenter och företag. Den erbjuder ett gemensamt språk och en infrastruktur för ansvarstagande, som också ger möjlighet för organisationer att berätta om vad de är svaga på.  Genom sitt heltäckande ramverk kan standarden eliminera greenwashing, där organisationer endast lyfter fram och kommunicerar sina framgångsprojekt och prioriterade hållbarhetsåtgärder. En bred, global tillämpning av ISO 26000 kan bli världens största demokratiska projekt. Var med diskutera hur ett transparent hållbarhetsarbete blir nyckeln för organisationers ansvarstagande och delta i vår Intressentdialog Live.


Social Venture Network, SVN, är ett internationellt nätverk som arbetar för långsiktig hållbarhet i affärer och verksamheter. Medlemmarna är företag och organisationer som arbetar lokalt i varje land med frågor om god etik, miljöhänsyn och socialt ansvar.