Social Venture Network Sweden

Almedalen: Hur kan man skapa förutsättningar för en hållbar kreativ mångfald inom skola och förskola?

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2013 11:23 CEST

Det verkar råda politisk enighet om att det är viktigt med pedagogisk mångfald. Trots det stora antalet friskolor finns det flera svårigheter för de verksamheter som önskar bedriva alternativ pedagogik på idéburen grund och därmed kunna bidra till den pedagogiska mångfalden – till kreativitet i skolutvecklingen. Detta seminarium syftar till att lyfta fram problemområden och förslag till möjliga lösningar som är specifika för idéburna förskolor, skolor och särskolor. Det är huvudsakligen tre områden som kommer att tas upp: 1) ekonomiska och juridiska förutsättningar för icke-vinstutdelande skolor, 2) frågan om alternativa läroplaner och utvärderingssystem för alternativ pedagogik och idéburna verksamheter samt 3)problemet med att säkra lärarutbildningar till idéburna förskolor, skolor och särskolor som bedriver alternativ pedagogik. I seminariet deltar företrädare för alternativ pedagogik som Waldorf, Montessori och Freinet, Idéburna skolors riksförbund och utbildningspolitiker.

Moderator: Pär Granstedt


Social Venture Network, SVN, är ett internationellt nätverk som arbetar för långsiktig hållbarhet i affärer och verksamheter. Medlemmarna är företag och organisationer som arbetar lokalt i varje land med frågor om god etik, miljöhänsyn och socialt ansvar.