Social Venture Network Sweden

Almedalen: Hur ska vi rädda Bollnäs? – Vad krävs för jobb och tillväxt i hela Sverige?

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2013 13:51 CEST

Ofta är det de stora ”penseldragen” som det talas om, men hur gör man konkret för att gå från plats 200 till plats 20 när det gäller företagsklimat? Detta seminarium kommer kräva delaktighet och kommer mynna ut i en handlingsplan för ökad tillväxt. En ökad tillväxt i vilken kommun som helst i Sverige, en ökad tillväxt som möter morgondagens utmaningar med en allt tilltagande urbanisering. Detta är ett seminarium för dig som vill det ska tillkomma jobb i hela Sverige.Företag i samverkan kan göra mycket och detta har börjat växa till att bli ett ansvar för alla för att klara morgondagens utmaningar, företag såsom Swedbank, Max och Student Consulting som alla är rikstäckande har ett behov av att se att hela Sverige växer – så detta seminarium görs i samverkan med SVN och de över 80 andra medlemsföretagen för ett bättre Sverige, ett bättre ”här”. Paneler kommer att blandas upp med bikupor där du kan påverka morgondagens tillväxtmöjligheter.

Medverkande: Camilla Robinson-Seippel, Hållbarhetschef, Swedbank. Li Jansson, nationalekonom, Svenskt Näringsliv. Vanhaverbeke Katrien, Chef, – Arena för tillväxt (SKL+Swedbank+ ICA). Tobias Lindfors, VD, Student Consulting. Pär Larshans, Hållbarhetschef, Max hamburgerrestauranger. Per Sandgren, processledare, Arena för tillväxt.

Social Venture Network, SVN, är ett internationellt nätverk som arbetar för långsiktig hållbarhet i affärer och verksamheter. Medlemmarna är företag och organisationer som arbetar lokalt i varje land med frågor om god etik, miljöhänsyn och socialt ansvar.