Social Venture Network Sweden

Almedalen:Husby och andra stadsdelar i Stockholm brinner – vem är ansvarig?

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2013 14:19 CEST

Ändrade attityder inom Max har möjliggjort för flyktingar att få riktiga jobb, även ett möte mellan företag och arbetslösa ungdomar i Rinkeby som ställts in är i fokus. Vem är egentligen ansvarig? Talet till FN organet börjar 1315 och ca 1345 kommer den efterföljande debatten med profiler inom mångfalds Sverige. Fördomar som har sin grund i rädslor kan åtgärdas med utbildning hos företag och där möten mellan människor är nödvändiga att åstadkomma, men vem är egentligen ansvarig att detta sker? Men det krävs också löften om jobb, riktiga jobb där också en vision om att det ska bli bättre som chefen, ledningen och ägare behöver sätta. Arbetet som kommer redogöras för i talet till UNHCR har sin grund mer än 10 år tillbaka i tiden som började med en utmaning att kunna hitta arbetskraft. Här har linjechefen stått i fokus genom återkommande utbildningar i självkännedom och mångfaldskunskap. Frågan kommer i panelen att breddas till en fråga för hela Sverige, kanske hela Europa – vem gör vad?

Medverkande: Pär Larshans, Hållbarhetschef, Max Hamburgerestuarnger. Åke Svensson, Kommunordförande, Region Gotland. Tove Lifvendahl, Moderator. Nima Sanandaji, tankesmedjan Captus. Monica Lingegård, VD, Samhall. Elaine Eksvärd, retorik konsult. Torborg Chetkovich, VD, Swedavia. Örjan Brinkman, Ordförande, Sveriges konsumenter. Johan Oljeqvist, VD, Fryshuset. Kenneth Bengtsson, fd ordförande, Svenskt Näringsliv.

Social Venture Network, SVN, är ett internationellt nätverk som arbetar för långsiktig hållbarhet i affärer och verksamheter. Medlemmarna är företag och organisationer som arbetar lokalt i varje land med frågor om god etik, miljöhänsyn och socialt ansvar.