Skogsindustrierna

Almedalen: Vem tar ditt jobb? Lunchseminarium med Skogsindustrierna och TMF

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2011 10:00 CEST

Arbetsgivare, fackföreningar och anställda inom industrin ställer allt oftare frågan "Vem tar ditt jobb"? På seminariet diskuterar GS-facket, Sveriges Ingenjörer, Bemanningsföretagen, TMF (Trä- och Möbelföretagen) och Skogsindustrierna behovet av förändringar av kollektivavtalens funktion på framtidens arbetsmarknad.

När: Måndagen den 4 juli
Tid: kl 12.30-14.00
Var: Bolagets konferenslokal, Stora Torget, Visby

Talare:
•    Henrik Bäckström, förbundsdirektör, Bemanningsföretagen
•    Tommy Andersson, förste vice ordförande och avtalssekreterare, GS-Facket
•    Camilla Frankelius, förhandlingschef industrin, Sveriges Ingenjörer
•    Per Hidesten, vice vd och förhandlingsdirektör, Skogsindustrierna
•    David Johnsson, vice vd och förhandlingschef, TMF
•    Andreas Edenman, chefsjurist, Skogsindustrierna och TMF

Seminariet är ett samarrangemang mellan TMF och Skogindustrierna.

Information om vad Skogsindustrierna gör i Almedalen finns på: www.skogsindustrierna.org/web/Skogsindustrierna_i_Almedalen_2011Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Skogsindustrin sysselsätter drygt 70 000 personer och exporterade för 129 miljarder kronor (2010). 

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 00, www.skogsindustrierna.org