Social Venture Network Sweden

Almedalen: Vilka budskap om hållbar utveckling går hem hos svenska folket?

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2013 13:46 CEST

Genom vår konsumtion av produkter och tjänster orsakar vi miljöförstöring, ohälsa och orättvisa. Det är få människor, om ens någon, som vill att det ska vara så. Med en djupare förståelse för människors värderingar och vanor blir det lättare att locka till nya och mer hållbara beteenden. Vi diskuterar nya sätt att förstå målgrupperna för hållbar utveckling på och utgår från Sveriges kanske största målgruppsundersökning Orvesto med cirka 45 000 respondenter per år mellan 2007och 2012. Vi diskuterar segmenteringar som Life Values, LOHAS (Lifestyle Of Health And Sustainability) och Values Modes. Hur ser den mest och den minst miljöengagerade svensken ut? Vilka budskap går hem hos vilka grupper?

Medverkande: Kaj Török, Futerra Sustainability Communications Ed Gillespie, Futerra Sustainibility Communications Pär Larshans, Max Hamburgerresturanger

Social Venture Network, SVN, är ett internationellt nätverk som arbetar för långsiktig hållbarhet i affärer och verksamheter. Medlemmarna är företag och organisationer som arbetar lokalt i varje land med frågor om god etik, miljöhänsyn och socialt ansvar.