Svensk Kollektivtrafik

Almedalsinbjudan ny rapport: Så går det att nå fördubblingsmålet till 2030

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2016 14:36 CEST

Välkommen till Partnersamverkans presentation med efterföljande paneldebatt. Med utgångspunkt i en ny idéstudie diskuterar Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik vilka styrmedelspaket som skulle kunna göra att kollektivtrafikens fördubblingsmål nås senast år 2030.

I rapporten, som WSP gjort på uppdrag av Partnersamverkan, diskuteras förutsättningslöst ett antal olika åtgärder och vilka effekter de skulle kunna få på offentliga budgetar och samhälleliga mål. Enligt rapporten går det går att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel till år 2030, men det kommer att kräva framsynta, medvetna och målinriktade beslut av framförallt regering och riksdag.

Analysen visar också att många av åtgärderna för att öka kollektivtrafikens andel av resandet skulle påverka de transportpolitiska målen positivt, liksom målet om ett fossilfritt transportsystem och arbetsmarknadsregionernas utveckling. På plats för paneldiskussionen har vi representanter både från Trafikutskottet, den regionala politiken och Trafikverket.

Medverkande
Karin Brundell Freij, expert, WSP
Karin Svensson Smith (MP), Ordförande Riksdagens trafikutskott
Erik Ottoson (M), Riksdagens trafikutskott
Teres Lindberg (S), Riksdagens trafikutskott
Ulrika Frick (MP) Västra Götalandsregionen
Stefan Engdahl, chef för verksamhetsområde Planering, Trafikverket
Peter Haglund, SKL, ordförande Partnersamverkan.

Moderator är John Hultén, Centrumföreståndare för K2.

Tid: Tisdagen den 5 juli kl 13:00-14:00. Vi bjuder på kaffe!
Plats: Oscarssalen, Krukmakarens hus, Mellangatan 21, Visby.

För mer information, kontakta Agneta Weissglas, agneta.weissglas@svenskkollektivtrafik.se, 070-790 22 37.

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik är en samverkansarena för aktörerna inom Kollektivtrafiksverige. Bakom Partnersamverkan står de nationella branschorganisationerna Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna, Sveriges Kommuner och Landsting samt Trafikverket och Jernhusen. Läs mer på www.partnersamverkan.se