SWEDMA

Almedalsveckan: Seminarium om EUs dataskyddsförslag

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2013 11:41 CEST

Under årets Almedalsvecka arrangerar branschorganisationen SWEDMA ett seminarium vars syfte är att lyfta fram och uppmärksamma de negativa konsekvenserna av det förslag om en ny europeisk personuppgiftslag som nu behandlas av EU. SWEDMA menar att förslaget är en katastrof för såväl de svenska företagen som för ekonomin i stort. 

Hur drabbas egentligen företag och organisationer? Speglar förslaget en rimlig balans mellan personlig integritet och legitima affärsintressen? Hur påverkas den ideella sektorn? Alla dessa frågor och flera liknande avser SWEDMA nu belysa under årets Almedalsvecka på Gotland. Där arrangerar organisationen den 2 juli kl 12.00–13.00 ett lunchseminarium under rubriken ”Europeisk datalagstiftning – ett hot mot en fungerande marknad?”. 

SWEDMA välkomnar en modernisering av nuvarande personuppgiftslag, som till stora delar skrevs innan internets genomslag. Men EUs förslag kommer att få förödande konsekvenser, både för svenska företag och för ekonomin i stort. Skälet är att förslaget har en oerhört restriktiv syn på hantering av personuppgifter, vilket påverkar företagens möjligheter att kontakta konsumenter. Vilken bransch ett företag än är verksamt inom kommer det att få långtgående konsekvenser för dess möjligheter att bedriva framför allt konsumentinriktade affärer.

Under maj månad genomförde SWEDMA en undersökning bland sina medlemmar i avsikten att få en bättre bild av hur kännedomen om förslaget och inställningen till det ser ut. Resultatet både bekräftar och överraskar. Av de som svarat på undersökningen känner över 80 procent till förslaget, och 75 procent anser att det, om det går igenom i sin nuvarande form, skulle leda till försvårade eller i hög grad försvårade (33 procent) möjligheter att kommunicera med det egna företagets befintliga och blivande kunder. 

– Det är hög tid att de svenska företagen får svart på vitt på vad EU-förslaget kommer att innebära för dem om det går igenom. Det förs i dag inte någon debatt om förslaget till ny gemensam europeisk datalagstiftning, säger Eva-Lotta Laurin, vd för SWEDMA. Det ändrar vi på nu.

Mer om information om seminariet finns på swedma.se och hela programmet går att läsa på www.almedalsveckan.info.

För mer info, kontakta:

Eva-Lotta Laurin, vd SWEDMA, eva-lotta.laurin@swedma.se, 0727 17 65 35


Sedan 1968 är SWEDMA bransch- och intresseorganisationen för dig som arbetar med direkt eller interaktiv marknadsföring. Vi arrangerar seminarier, utbildningar, resor, skapar debatter och jobbar med påverkansarbete och god sed för branschen. Vi arrangerar även tävlingen och seminariedagen Guldnyckeln. Där belönas bra direktmarknadsföring efter kriterierna strategi, kreativitet och resultat. Mer information om SWEDMA finns på swedma.se och om Guldnyckeln på guldnyckeln.se.