Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

Almedalsveckan: Skolelevers drogvanor 2013 presenteras

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 14:00 CEST

CAN presenterar resultat från undersökningen Skolelevers drogvanor 2013, släpper en ny rapport om nätdroger och diskuterar en studie kring unga vuxna och alkohol.

4 juli 10:00 - 10:45
Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Skolelevers drogvanor 2013 presenteras
Förra årets undersökning bland elever i grundskolan och gymnasiet visade att andelen unga som debuterar tidigt med alkohol och tobak minskat, liksom andelen som druckit smuggelsprit. Andelen som använde narkotika var däremot i stora delar oförändrad. Håller utvecklingen i sig? CAN ger svaren. Medverkande: Håkan Leifman och Clara Henriksson, CAN. Arrangör: CAN.

4 juli 11:30-12:00
Soberian, Kilgränd
Har unga ersatt alkohol med nätdroger?
Sedan 2012 ställer CAN frågor om s k nätdroger i den nationella drogvaneundersökningen. Tillgången till narkotika och andra substanser på nätet har ökat. Allt färre unga dricker alkohol. Frågan är om nätdroger ersatt alkoholen som källa till ungas berusning. CAN ger svaren. Medverkande: Clara Henriksson och Håkan Leifman, CAN. Arrangör: CAN.

4 juli 14:30-15:00
Soberian, Kilgränd
Snäll eller kriminell? Om unga vuxnas syn på att förse minderåriga med alkohol.
Unga vuxna är den vanligaste källan till alkohol för minderåriga. Vilka är det som köper ut och vilka är deras motiv? Vilka är motiven för att låta bli? Och vad kan vi göra åt problemet? Medverkande: Jonas Raninen, Alkoholforskare, CAN/STAD, Magnus Jägerskog, VD, IQ, Love Nordenmark, Omvärldsanalytiker, UMO, Mats Ramstedt, Chef, STAD. Moderator: Mia Sundelin, CAN. Arrangör: CAN.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Drogutvecklingen i Sverige och Narkotikatillgängligheten i Sverige. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se.