Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

Almedalsveckan: Varför är dagens ungdomar så skötsamma? Om ungdomar, alkohol och kriminalitet.

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 14:00 CEST

Olika undersökningar visar att färre unga dricker och begår brott. Vad beror det på? Och är det en utveckling som håller i sig? Resultat presenteras av BRÅ, CAN och Idéer för livet och kommenteras av Inger Ashing, Omar Mustafa och Thor Norström.

Tid: Tisdagen den 2 juli kl 10.00 – 11.00
Plats: Soberian, Kilgränd, nära Donners Plats

Medverkande:
Inger Ashing, Ungdomsstyrelsen
Sven Granath, BRÅ,
Lena Hök, Idéer för livet,
Håkan Leifman, CAN,
Omar Mustafa, Studieförbundet Ibn Rushd
Thor Norström, Stockholms universitet
Moderator: Anna Raninen, CAN

Arrangörer: CAN och BRÅ.

Evenemanget i Almedalskalendariet

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Drogutvecklingen i Sverige och Narkotikatillgängligheten i Sverige. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se.