Almega

Almega: Fallande sysselsätt­ning inom tjänstesektorn

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2013 07:47 CEST

I dag presenterar tjänsteföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation Almega sin nya konjunkturrapport. I rapporten sänks prognosen för Sveriges BNP-tillväxt 2013 något, till 0,9 procent. Vidare räknar Almega med fallande sysselsättning inom tjänstesektorn och pressad lönsamhet i tjänsteföretagen.

Sämre utsikter för Sveriges största exportmarknader ligger bakom revideringen av BNP-tillväxten i Almegas konjunkturrapport. Först nästa år beräknas den hamna på kring 2 pro­cent. Även tjänsteproduktionen påverkas av den dämpade utvecklingen på exportmark­naderna eftersom exporten har ett stort och växande tjänsteinnehåll.

Almegas bedömning är att tillväxten för den privata tjänstesektorn kommer att landa på cirka 1,5 procent i år, vilket är en svagare tillväxt än 2012 då tjänsteproduktionen steg med 2,2 procent.

I prognosen spås fallande sysselsätt­ning inom tjänstesektorn, mot bakgrund av den långdragna lågkonjunkturen för främst exportindustri och tjänstebranscher som bi­drar till Sveriges export.

Almegas konjunkturrapport tar även upp ut­vecklingen av importerade insatsprodukter, exportens tjänsteinnehåll, globala värdekedjor och dess betydelse för den svenska ekonomin.

Almegas konjunkturprognoser sammanfattar konjunkturläget och utsikterna för de närmaste två åren i svensk ekonomi. Rapporten innehåller en prognos för Sveriges produktion (BNP) och arbetsmarknad, med särskilt fokus på tjänstesektorns inverkan på ekonomin. Rapporten ges ut två gånger per år, vår och höst, sedan oktober 2008.

För mer information, kontakta:
Lena Hagman, chefekonom Almega
Tel. 08-762 69 61, lena.hagman@almega.se

Linnea Kvist, branschanalytiker Almega
Tel. 08-762 66 21, linnea.kvist@almega.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.