Almega

Almega går facket till mötes - Seko vill inte fortsätta förhandla

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2014 20:12 CEST

Almega har gått Seko till mötes om de timanställda. Almegas förslag går ut på att de timanställda efter ett år erbjuds en fast anställning. Det gör att de anställda får ökad trygghet, en stabil och förutsägbar inkomst och kan ansöka om banklån. Även Veolia har lämnat ett förslag som går facket till mötes. Facket har dock sagt nej till förslagen som skulle kunna avsluta strejken.

Almega har även yrkat på att göra vissa ändringar i kollektivavtalets arbetstidsregler, för dem som går från timanställning till fast anställning. Det handlar främst om vissa justeringar av reglerna för helg och kvällstjänstgöring. Ändringarna syftar till att göra det möjligt att kunna schemalägga den arbetstid som arbetsgivaren faktiskt betalar för samtidigt som det drastiskt minskar behovet av timanställda.

– Vi har lyssnat på Seko och lämnat konstruktiva förslag till hur vi kan avsluta strejken och få tågen att rulla igen. Seko valde tyvärr att avvisa förslagen. Nu är det upp till Seko att komma med nya förslag för att avsluta strejken säger Almegas förhandlingschef Beata Hammarskiöld.

Almega och Veolia har erbjudit Seko att fortsätta förhandlingarna under måndagen vilket Seko avvisat.


Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik