Almega

Almega kommenterar förslaget om inträdesjobb: "Bra för så väl företag som den som står utan jobb"

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2017 11:22 CEST

Almega tycker att förslaget om inträdesjobb som allianspartiernas partiledare presenterade under förmiddagen är intressant.

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, menar att det kan intressera fler arbetsgivare att anställa personer som inte har utbildning eller nödvändig erfarenhet.

Tveklöst sänker det tröskeln för den som står utanför arbetsmarknaden. Därför är det bra för så väl företag som den som står utan jobb, säger Ulf Lindberg.

Ulf Lindberg menar att konstruktionen, med en tillfälligt reducerad lön, slopad arbetsgivaravgift under tre år och att anställningen övergår i en tillsvidareanställning efter två år är väl avvägd.

- Att anställa någon som inte är etablerad på arbetsmarknaden är generellt mindre attraktivt än att anställa utbildad och erfaren personal. Därför är det i allt väsentligt positivt att man försöker underlätta och sänka kostnaden för arbetsgivare att anställa nyanlända och unga med brister i utbildningen. Det kan absolut leda till fler riktiga anställningar, säger Ulf Lindberg.

- En annan positiv aspekt är att det sätter visst tryck på arbetsmarknadens parter att hitta en egen lösning. Något som hitintills inte lyckats. I dag finns det stora matchningsproblem mellan arbetssökandes kompetens och erfarenhet och vad företagen efterfrågar, säger Ulf Lindberg.

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik