Almega

Almega kommenterar hot om utvisning för personal på Spotify

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2017 11:42 CET

Flera nyckelpersoner på Spotify hotas av utvisning trots samma anställningsvillkor som de svenska medarbetarna.Enligt Dagens Industri har företaget kontaktat Justitiedepartementet.

Almegas vd, Anna-Karin Hatt, menar att problematiken är känd och utgör ett hinder för det nya tjänstebaserade näringsliv som växer fram i takt med digitaliseringen.

- Det som nu drabbar Spotify sätter fingret på ett stort problem för svenska företag och det är oerhört allvarligt när byråkratin slår undan benen för det nya tjänstebaserade näringsliv som växer fram. Reglerna måste bli enklare och misstag måste gå att korrigera för att Sverige ska klara konkurrensen om nyckelrekryteringar gentemot omvärlden, säger Anna-Karin Hatt.

Almega menar att situationen pekar på behovet av ett enklare regelverk med ”one-stop-shops” av liknande sort som finns i Nederländerna.

- Vi tror att det är en modell som gör det enklare för arbetsgivare och tryggare för den som flyttar till Sverige för att arbeta. Det finns ett stort värde i att göra det enkelt att göra rätt och minska risken för utvisningar på grund av mindre misstag. Systemen måste syfta till att förbättra möjligheterna till att rekrytera från tredje land snarare än att sätta upp hinder, säger Anna-Karin Hatt.

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik