Almega

Almega: Positiva signaler från S om Arbetsförmedlingen

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2013 13:57 CET

Socialdemokraterna har i dag presenterat sina förslag till en förändrad arbetsförmedling. Flera av förslagen välkomnas av tjänsteföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation Almega.

Almega håller med om att det arbetsmarknadspolitiska regelverket måste förändras och att uppföljningen kan förbättras.

– Många av förslagen är intressanta och kan utvecklas vidare. Det gäller inte minst att arbetsgivarnas krav måste sättas i centrum. Så har det inte alltid varit, säger Marie Silfverstolpe, näringspolitisk expert på Almega.

Hon fortsätter:

– Det är också mycket bra att förmedlingen ska nischas och individualiseras, men vi utgår från att detta även kan ske i andra än Arbetsförmedlingens regi.

S vill också att samarbetet med andra aktörer ska förstärkas.

– Det är en bra början, men man bör utveckla tankarna vidare. Det är dock viktigt att det tydliggörs vilka redskap och resurser dessa aktörer förfogar över. Inte minst omställningsarbetet i samband med varselvågen visar att andra aktörer arbetar på ett sätt som underlättar återgången till arbete, säger Marie Silfverstolpe.

 

För ytterligare kommentarer:
Marie Silfverstolpe, näringspolitisk expert på Almega
Tel: 070-345 6953


Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.