Almega

Almega positiva till entreprenörskapsutredningen

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2017 07:20 CET

I dag går remisstiden för entreprenörskapsutredningen ut.

Almega är i sin inlämnade remiss positiva till utredningens inriktning.

Vi ser gärna att utredningens utgångspunkt kan sätta agendan för politiken. Man bör ta fasta på att entreprenörskap är avgörande för Sveriges välstånd och välfärd, säger Håkan Eriksson, näringspolitisk expert på Almega.

Utredningen om entreprenörskap innehåller en mängd förslag som Almega ser som positiva och gärna ser omsätts i konkret politik. Inte minst, har utredaren Pontus Braunerhjelm en grundsyn på entreprenörskap som borde genomsyra allt som har med företagande att göra. Hans utgångspunkt är att entreprenören bör betraktas som en egen produktionsfaktor, i likhet med arbete och kapital.

- Det som är särskilt positivt är att förslagen i hög grad handlar om att se entreprenörskap som en förutsättning för välstånd och välfärd och att stort fokus ligger på att öka företagandet, säger Håkan Eriksson.

Om det finns för få entreprenörer så hjälper det inte särskilt mycket om det ändå finns till exempel högutbildad arbetskraft eller en fungerande kapitalmarknad. Det är entreprenörer som skapar nya affärsidéer och omsätter dessa i nya företag som i sin tur ger fler jobb högre ekonomiskt tillväxt.

Men ska man gynna entreprenörskap så måste olika system och regelverk belöna individuella ansträngningar, företagsbyggande och investeringar i fysiskt kapital, humankapital och ny teknologi.

- Almega stöder idén att man bör ge företagare en andra chans, genom bättre regler för insolvens. Och att ägarskatterna – skatter på utdelning och vinst – bör anpassas till genomsnittet för OECD. Det är delar som vi hoppas får brett stöd, säger Håkan Eriksson. 

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik