Almega

Almega presenterar Dagens Huvudnyhet: Ge friskolorna sin frihet, Jan Björklund!

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2013 08:02 CEST

Almega uppmanar folkpartiledare och utbildningsminister Jan Björklund att i sitt Almedalstal slå fast att svenska fristående skolor ska få vara just fria, och inte beskära deras möjlighet till specialutformade utbildningar.

Dagens huvudtalare i Almedalen är Jan Björklund (fp), som brukar betona att alla barn och föräldrar ska kunna välja den skolform som passar barnet bäst. Men sedan gymnasiereformen 2011 har möjligheterna att anpassa utbildningar efter arbetsmarknadens behov och elevernas önskemål minskat - möjligheten att driva specialutformade program är numera kraftigt begränsad.

Många fristående skolor drev tidigare utbildningar som var mycket eftersökta och där det fanns ett tydligt önskemål från arbetsmarknaden, men i flera fall har dessa utbildningar stoppats. I dag är det strömlinjeformad gymnasieskola som gäller. Detta reagerar Almega emot.

- Jan Björklund borde ta chansen att i sitt Almedalstal markera betydelsen av fristående skolor, säger Almegas näringspolitiske chef Ulf Lindberg. De har ofta bättre kontakt och utbyte med arbetsmarknaden och har därför större möjligheter att utforma utbildningar som leder till jobb. Genom att ge friskolorna verklig frihet får också barn och föräldrar ordentliga valmöjligheter.

I Almegas tält vid Wisby Strand och i intilliggande Bloggplats H12 sker under Almedalsveckan en mängd olika arrangemang om tjänstesektorn och dess möjligheter. I tältet ordnas mingel måndag – fredag, 17.30 – 19.00. I dag, fredag den 5 juli, är Jan Björklund på ett unikt sätt kvällens huvudperson.

Den bifogade bilden föreställer 3D-utskrivna porträtt som kommer att delas ut till besökare i Almedalen. Ett exemplar är reserverat för Jan Björklund.


Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.