Almega

Almega presenterar Dagens Huvudnyhet: Invandring är bra för Sverige, Jimmie Åkesson!

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 08:02 CEST

På Almedalsveckans andra dag uppmanar tjänsteföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation Almega Jimmie Åkesson att driva på för sänka trösklarna för invandrare att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Dagens huvudtalare i Almedalen är Jimmie Åkesson (sd). Sverigedemokraterna sluter upp bakom målet om full sysselsättning och säger sig vilja råda bot på missmatchningen på arbetsmarknaden. Men Almega menar att partiet missat en betydande pusselbit för att lösa problemet.

Forskning visar att migration bidrar till att välståndet ökar, såväl i de länder som tar emot människor som de länder de lämnar. Men först måste invandrare ta sig över gränser med uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Tjänsteföretagens bransch- och arbetsgivarorganisationAlmega vill underlätta för utlandsfödda att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Bland Almegas medlemsförbund har inte minst Bemanningsföretagen kunnat visa att invandrare som söker jobb i bemanningsföretag får en rättvis kompetensbedömning och matchning – och därmed kommer snabbare i arbete. I synnerhet kvinnor har visat sig bli väl hjälpta av anställning i bemanningsföretag.

– För tjänsteföretagen är personalens insatser allt. Människor vill arbeta och känna sig betydelsefulla. Utanförskap och missmatchning är rent slöseri, säger Almegas näringspolitiske chef Ulf Lindberg.

– Lägre ingångslöner kan vara en väg att minska trösklarna till arbetsmarknaden, säger Ulf Lindberg. Genom sänkt marginalskatt ges incitament till högre utbildning och kunskapsutveckling i arbetslivet.

I Almegas tält vid Wisby Strand och i intilliggande Bloggplats H12 sker under Almedalsveckan en mängd olika arrangemang om den växande tjänstesektorn och dess möjligheter. I tältet ordnas mingel måndag – fredag, 17.30 – 19.00. I dag, måndag den 1 juli, är Jimmie Åkesson på ett unikt sätt kvällens huvudperson.

Den bifogade bilden föreställer ett 3D-utskrivet porträtt som kommer att delas ut till besökare i Almegatältet. Ett exemplar är reserverat för Jimmie Åkesson.


Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.