Almega

Almega presenterar Dagens Huvudnyhet: Låt inte kommunerna slå ut näringslivet, Fredrik Reinfeldt!

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 08:02 CEST

Tjänsteföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation Almega uppmanar Fredrik Reinfeldt att i sitt Almedalstal sätta ned foten om kommuner, landsting och myndigheters möjlighet att sälja tjänster.

Dagens huvudtalare i Almedalen är Fredrik Reinfeldt (m). Moderaterna har tidigare i många olika sammanhang markerat mot konkurrenshämmande verksamheter från offentligt håll. Men Almega vill ha en tydligare lagstiftning.

Redan 2010 skärptes reglerna i Konkurrenslagen för att begränsa den offentliga sektorns konkurrens med företag. Konkurrensverket fick samtidigt en ny uppgift – att ta kommuner, landsting och myndigheter som bröt mot reglerna till domstol. Ändå visar signaler Almega får från sina medlemsföretag, samt bristen på fällande domar, att reglerna är allt för begränsade. De bestående effekterna har därför uteblivit. Det offentliga konkurrerar fortfarande med företag på privata marknader.

De tre senaste åren har bara fem ärenden om misstänkta brott mot reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet gått till domstol. Av dessa är det endast ett som har avgjorts – och det till det kommunala bolagets fördel.

– Bara bland våra medlemsföretag finns det hundratals konkreta exempel som visar att frågan i högsta grad är en realitet, säger Almegas näringspolitiske chef Ulf Lindberg. Företag som konkurrerar med statliga verk som dumpar priser, går med förlust och konkurrerar ut privata aktörer, kommunal räddningstjänst som tvärsemot regelverket erbjuder utbildning inom brandskyddsarbete i samband med sina inspektioner.

– Det här slår hårt mot företags lönsamhet och hotar i förlängningen arbetstillfällen. Dessutom minskar medborgarnas möjlighet att välja mellan olika leverantörer av varor och tjänster när skattesubventionerade aktörer bedriver oschyst konkurrens, säger Ulf Lindberg.

Almega vill att Fredrik Reinfeldt tar ställning för att tydligt begränsa kommuner, landsting och myndigheters möjlighet att sälja tjänster, samt skarpare sanktioner för brott mot regelverket.

I Almegas tält vid Wisby Strand och i intilliggande Bloggplats H12 sker under Almedalsveckan en mängd olika arrangemang om tjänstesektorn och dess möjligheter. I tältet ordnas mingel måndag – fredag, 17.30 – 19.00. I dag, onsdag den 3 juli, är Fredrik Reinfeldt på ett unikt sätt kvällens huvudperson.

Den bifogade bilden föreställer 3D-utskrivna porträtt som kommer att delas ut till besökare i Almegatältet. Ett exemplar är reserverat för Fredrik Reinfeldt.


Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.