Almega

Almega presenterar Dagens Huvudnyhet: Missa inte den växande tjänstesektorn, Annie Lööf!

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2013 08:02 CEST

Almega uppmanar centerpartiledare och näringsminister Annie Lööf att i sitt Almedalstal uppmärksamma även den del av näringslivet som i dag svarar för drygt 45 procent av den totala sysselsättningen i Sverige.

Dagens huvudtalare i Almedalen är Annie Lööf (c), som ofta talar om vikten av bättre företagsklimat. Men ofta har det handlat om industrin. Centerpartiet har bland annat gett sig på att formulera en ny industripolitik för Sverige. Men tjänsteföretagens bransch- och arbetsgivarorganisationAlmega vill under Almedalsveckan visa på en annan verklighet.

Den privata tjänstesektorn svarar för hälften av Sveriges BNP och efterfrågan på kunskapsintensiva tjänster har ökat inom hela ekonomin, både från tjänstesektorn och från industrin. Tre fjärdedelar av de jobb som skapats inom den privata tjänstesektorn under de senaste tjugo åren har kommit inom de kunskapsintensiva branscherna.

– Tekniska framsteg och Sveriges utveckling från industrination till kunskapssamhälle innebär att allt mer av vårt välstånd skapas utifrån enskilda människors kreativitet och kompetens, snarare än av maskiner innanför de traditionella fabrikernas tegelväggar, säger Almegas näringspolitiske chef Ulf Lindberg.

Almega menar att det är en myt att tjänstesektorn huvudsakligen fungerar som underleverantör till den traditionella industrin och är helt beroende av denna. Man påpekar att industrin i själva verket genererar omkring 1/4 av jobben inom så kallade företagstjänster, omfattande bland annat teknik- och datakonsulter – medan tjänstesektorn genererar nära dubbelt så många. Den kunskapsintensiva tjänstesektorn stärker Sveriges konkurrenskraft när det gäller att attrahera investeringar, nyetableringar och entreprenörskap.

– Det är hög tid att uppdatera den förlegade bilden av Sverige. Kunskapsintensiva, ingenjörstäta tjänsteföretag är motorn för en stor del av dagens och morgondagens forskning och utveckling. Det är dags att våra politiska beslutsfattare lyfter blicken från backspegeln och fokuserar på kunskapsnationen Sverige, säger Ulf Lindberg.

I Almegas tält vid Wisby Strand och i intilliggande Bloggplats H12 sker under Almedalsveckan en mängd olika arrangemang om tjänstesektorn och dess möjligheter. I tältet ordnas mingel måndag – fredag, 17.30 – 19.00. I dag, lördag den 6 juli, är Annie Lööf på ett unikt sätt kvällens huvudperson.

Den bifogade bilden föreställer 3D-utskrivna porträtt som kommer att delas ut till besökare i Almegatältet. Ett exemplar är reserverat för Anne Lööf.


Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.