Almega

Almega presenterar Dagens Huvudnyhet: Värna LOV:en, Göran Hägglund!

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2013 08:02 CEST

På Almedalsveckans första dag uppmanar tjänsteföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation Almega kristdemokraternas Göran Hägglund att värna medborgarnas möjlighet till valfrihet inom vård och omsorg.

Dagens huvudtalare i Almedalen är Göran Hägglund (kd), som är den i regeringen som kanske tydligast av alla står upp för Lagen om valfrihetssystem (LOV). Detta välkomnas av Almega. När lagen infördes fanns valfrihet i cirka 30 kommuner. I dag finns det i över 120 kommuner runt om i hela landet. På dessa platser kan brukare göra sina egna val om vem som ska utföra till exempel hemtjänst. På andra håll finns bara en utförare, det kommunala monopolet.

Politiska signaler på senare tid tyder på att regeringen inte vill göra LOV:en obligatorisk. Detta ser Almega allvarligt på.

– Konkurrens på lika villkor är en viktig förutsättning för att medborgare ska få en reell möjlighet att välja utförare, säger Almegas näringspolitiske chef Ulf Lindberg. Verksamhet som drivs i kommunal regi ges i dag fördelar som de privata aldrig kan få. Utan LOV kommer företag att dra sig ur och kan komma att lägga ned verksamheten. Därmed begränsas valfriheten och mångfalden.

I Almegas tält vid Wisby Strand och i intilliggande Bloggplats H12 sker under Almedalsveckan en mängd olika arrangemang om den växande tjänstesektorn och dess möjligheter. I tältet ordnas mingel måndag – fredag, 17.30 – 19.00.

Den bifogade bilden föreställer ett 3D-utskrivet porträtt som kommer att delas ut i Almedalen. Ett exemplar är reserverat för Göran Hägglund.

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.