Almega

Almega Säkerhetsföretagen kommenterar Transports varsel

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2013 13:05 CEST

Svenska Transportarbetareförbundet varslade under måndag förmiddag Almega Säkerhetsföretagen om konflikt för landets väktare, flygplatskontrollanter, värdetransportörer och annan säkerhetspersonal.

– Vi är förvånade. Parterna har haft ett mycket gott samtalsklimat i de förhandlingar som förts under de gångna veckorna och vi hade kunnat komma till en uppgörelse. För oss är det viktigt, precis som för andra avtalsområden, att få till stånd ett treårsavtal, kommenterar Joachim Källsholm, vd på Securitas Sverige och ordförande i branschorganisationen Almega Säkerhetsföretagen.

Varslet träder i kraft den 24 april och omfattar blockad mot övertid, mertid, nyanställning.

– Det är tyvärr tråkigt med varsel som slår mot branschen, mot specifika kunder och inte minst tredje man. Framförallt nu i rekryteringstider inför sommaren, säger Joachim Källsholm.

– Vi uppmanar Transport att återta sitt varsel och fortsätta förhandla, säger Almegas vd Jonas Milton.


Almega Säkerhetsföretagen organiserar cirka 160 medlemsföretag med 15 000 årsanställda på avtalsområdet. Säkerhetsföretagen är en del av Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, som är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.