Almega

Almega: Stor jobbpotential i senior-RUT

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2013 10:27 CEST

Almega föreslår att RUT-avdraget ska göras generösare för pensionärer. Organisationen har låtit Demoskop göra en undersökning som visar att förslaget har en stor jobbskapande potential.

Telefonintervjuer med 1 000 slumpvis utvalda svenskar, där 600 var personer över 65 år, visar att en klar majoritet (65 procent) anser att det är ett mycket eller ganska bra förslag att helt slopa skatten för äldre när de köper hushållsnära tjänster. 58 procent av de som i dag köper RUT-tjänster säger sig vara intresserade av att köpa mer om det var billigare. Bland dem som i dag inte köper hushållsnära tjänster skulle 47 procent överväga det om kostnaden sjönk.

Almega menar att om skattereduktionen vid köp av hushållstjänster till äldre skulle höjas till cirka 60 procent skulle dagens skattekil helt försvinna. Det kunden betalar blir då efter skattereduktion samma belopp som det som den som utfört tjänsten får betalt. En betydligt större del av landets äldre skulle därmed ha råd att anlita hjälp för att underlätta vardagen.

Baserat på sannolikheten till köp utifrån frågan om hur troligt det är att man skulle köpa mer tjänster/köpa tjänster om det var billigare än i dag, och det antal timmar man uppger att man skulle köpa, har Demoskop beräknat en teoretisk potential för hur många timmar som skulle köpas. Detta har sedan omräknats till heltidstjänster. Då priset inte anges så måste svaren ses som ett uttryck för i vilken utsträckning man skulle köpa om man upplever sig ha råd.

I genomsnitt skulle varje person över 65 år i Sverige köpa ytterligare 1 timme och 16 minuter RUT-tjänster i månaden. Det motsvarar 2 333 250 ytterligare timmar i månaden, eller 12 960 nya heltidstjänster.

Undersökningen visar att RUT-reformen skulle kunna utvecklas och göra mycket samhällsnytta. Dels skulle många fler äldre än i dag få tillgång till hjälp i hemmet, utöver vad man kan få från den kommunala hemtjänsten. Samtidigt skulle nästan 13 000 nya heltidstjänster kunna tillkomma.

Undersökningen från Demoskop bifogas.

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.